Dziś do takich działań zmuszać ma nas ustawa RODO artykuł 17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"). Brzmi on w swoim pierwszym punkcie „osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności". Na artykuł ten powołują się osoby, które chcą, by zlikwidowano artykuły w których zgodnie z prawdą zostały opisane.

 

Jedna z takich osób wymogłą na portalu Prawy pl usunięcie pochlebnego i prawdziwego artykułu na jej temat sprzed 5 lat – bo zmieniły się jej poglądy i dziś jest zupełnie inną osobą niż przed laty. Osoba ta w piśmie skierowany do redakcji napisała, że „zgodnie z artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) [który] ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako ''prawo do bycia zapomnianym''" domaga się usunięcia artykułu opublikowanego przez portal Prawy pl pięć lat temu. Swoje żądanie osoba ta motywowała tym, że „we wspomnianym artykule widnieje mój wizerunek oraz przestarzałe informacje, które w dotkliwy sposób wpływają na moje życie osobiste, doprowadzając do nękania mnie w cyberprzestrzeni oraz w życiu realnym. Moje poglądy oraz styl życia zmieniły się, jednakże wciąż napotykam się na krytykę za czasy wczesnej młodości".

 

Smutne jest to, że osoba ta, przed laty deklarująca swój patriotyzm, dziś ma inne poglądy. Smutne jest to, że jest za swój patriotyzm nękana. Jednak przerażające jest absolutnie ahistoryczne podejście osoby do historii. Zdaniem owej osoby historię, zgodnie z marksistowskim paradygmatem, można na bieżąco kształtować, wycinać z niej to, co nam się nie podoba, i kreować wydarzenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Jest to sprzeczne całkowicie z zasadami cywilizacji łacińskiej, a zbieżne z hagadą z cywilizacji żydowskiej – która za nic miała fakty historyczne, tylko z elementów przeszłości (osób, wydarzeń) kreowała jak kolarz nową opowieść. Przykładem hagady jest żydowska narracja historyczna o odpowiedzialności Polaków za holocaust – która bulwersuje Polaków zakorzenionych w postrzeganiu linearnym historii zgodnym z cywilizacją łacińską, a odpowiada Żydom, którzy odrzucają zachodni sposób postrzegania historii. Podobnie nową sprzeczną wersję historii, zgodną z bieżącym zapotrzebowaniem, kreuje lewica, BLM, geje, antyklerykałowie.

 

Tekst zlikwidowany na Prawym opisywał wideo reportaż jednego z zachodnich dzienników o młodej i atrakcyjnej osobie z jednej z organizacji nacjonalistycznych. Reportaż ten opisywany był też przez wiele innych mediów w Polsce (w tym głównie lewicowych). Wideo zachodniego dziennika było pełne kłamstw o tym, że owa organizacja to neonazistowscy ekstremiści.

 

Lewicowi propagandziści z zachodu nie bawiąc się w subtelności ordynarnie sfałszowali i wyrwali z kontekstu wypowiedzi polskich nacjonalistów, i dopisali do nich nieprawdziwe komentarze, co dostrzeże uważny polski widz porównujący słyszane polskie słowa z angielskimi napisami rzekomych tłumaczeń. Określenie „czołem" było w wideo zachodniego dziennika systematycznie tłumaczone jak jako nazistowskie „hail". Dzięki takim zabiegom widz z zachodu był indoktrynowany, że ma do czynienia z nazistami. W innym przypadku słowo „ojczyzna" tłumaczone jest jako „naród". Dzięki czemu patriotyczna dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna" zmienia się na „Bóg, Honor, Naród".

 

Co ciekawe reportaż zachodniego dziennika w pewnym stopniu kreował pozytywny wizerunek organizacji polskich nacjonalistów. W reportażu znajduje się relacja z obozu tej organizacji w górach. Okazuje się, że obozy takie mieszczą się w komfortowych warunkach, zapewniają atrakcyjne zajęcia sportowe i wycieczki, są okazją do poznania młodych i sympatycznych ludzi, a wykłady prowadzą niebanalne osoby takie jak jeden z najlepszych polskich współczesnych rzeźbiarzy Bartłomiej Kurzeja. Co ważne na obozach tych zapewnione jest bezpieczeństwo młodych ludzi – surowo karane jest nadużywanie alkoholu, przygodny seks i śmiecenie.

 

Jan Bodakowski