Na to pytanie szuka odpowiedzi portal LifeSiteNews, publikując konkretne wskazówki dla rodziców. Jakie to zalecenia?

 

Przede wszystkim, ceń swój własny zmysł moralny: na początek pozostań wierny temu, o czym wiesz, że jest słuszne. Nie pozwól nikomu przekonać cię do zdrady własnej wrażliwości moralnej. Pamiętaj o tym, co prawdziwe i nie daj tego zaprzepaścić, cokolwiek byś nie słyszał/a. Twoim obowiązkiem jako rodzica jest prowadzenie swoich dzieci - które są z natury zdezorientowane i niedojrzałe - na drogę dobra i zła. Nie możesz pozwolić, aby ci, którzy sami zostali złapani w zepsucie, sprowadzili twoje dziecko na tę autodestrukcyjną ścieżkę.

      1. Bądź moralnym przewodnikiem swoich dzieci. Ludzka psychika jest tak skonstruowana, że dzieci instynktownie spoglądają na swoich rodziców - a zwłaszcza na ojca - w poszukiwaniu wskazówek moralnych. Robią to, nawet jeśli mogą temu zaprzeczać i nawet jeśli są pozornie buntownicze. Ojciec jest w naturalny sposób dominującą siłą w rozwoju moralnym swoich dzieci. W oczach dzieci ich ojciec jest głównym ziemskim stróżem prawa moralnego. Zatem zadaniem ojca jest ustanowienie tego prawa poprzez przykład i pouczenie oraz egzekwowanie przestrzegania.

Weryfikuj tezy lobby homoseksualnego. Nie gódź się na to, żeby fałszywe tezy dominowały w Twoim domu i otoczeniu. Sprawdzaj, co na ten temat naprawdę uważają eksperci, szukaj wiarygodnych źródeł.

Nie pozwalaj na ten grzech. Jeśli akceptujesz homoseksualizm swojego dziecka, prawdopodobnie stracisz je na zawsze w takim stylu życia. Najprawdopodobniej dziecko będzie prowadziło przygnębiającą, niespokojną i chorą egzystencję, która zakończy się przedwczesną śmiercią. Typowa długość życia homoseksualistów jest o wiele krótsza niż średnia oczekiwana długość życia, że sugeruje, że taki styl życia jest równie szkodliwy dla dobrego samopoczucia fizycznego, jak silne uzależnienie od narkotyków.

Rozważaj mądrość i osąd ludzkości. Zastanów się nad faktem, że najświętsze teksty różnych kultur zakazują i potępiają praktyki homoseksualne, zwykle w mocnych słowach. Jest to ważna kwestia, ponieważ teksty te zawierają skumulowaną mądrość moralną i osąd ludzkości. Jest to zarówno pouczające, jak i odkrywcze, że orzeczenie to pozostawało w dużej mierze jednolite w czasie i tradycjach.

"Niech Wasza własna intuicja moralna, potwierdzona odwieczną mądrością ludzkości, da wam siłę do czynienia tego, co słuszne i właściwe, gdy stajecie w obliczu zagrożenia homoseksualizmem w życiu waszego dziecka. Nie wahaj się i bądź silny. Rozważ zgubne perspektywy tych, którzy angażują się w tę praktykę. Nie pochwalaj błędnych pragnień Twojego dziecka; jeśli to zrobisz, wyślesz je na drogę nieszczęścia i cierpienia. Jeśli jesteś mądry, zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, aby powstrzymać je od tego błędnego kursu. Nie słuchajcie głosów kłamstwa, oszustwa i słabości pochodzących z naszej upadłej kultury. To dlatego, że kochasz swoje dziecko, musisz zachować trzeźwość umysłu i prowadzić je właściwą ścieżką. Niech Bóg będzie z tobą."