Jak podaje PAP, maturzyści zdają egzamin pisemny z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nie będzie egzaminów ustnych - wyjątek jest dla tych uczniów, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie będzie także obowiązku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym - ale ta możliwość dla chętnych pozostaje.

Obowiązuje reżim sanitarny. Czytaj więcej... 

 

Terminy matury 2021

 

Terminy matury 2021 - część pisemna (termin główny)

DATA

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2021

(wtorek)

Język polski – pp*

język łaciński i kultura antyczna – pr

5 maja 2021

(środa)

matematyka – pp

historia muzyki - pr

6 maja 2021

(czwartek)

język angielski – pp

historia sztuki – pr

7 maja 2021

(piątek)

język angielski – pr

język angielski – dj*

filozofia – pr

10 maja 2021

(poniedziałek)

język polski – pr

język łemkowski – pr

język kaszubski – pr

11 maja 2021

(wtorek)

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

12 maja 2021

(środa)

biologia – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

13 maja 2021

(czwartek)

geografia – pr

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

 

14 maja 2021

(piątek)

chemia – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

17 maja 2021

(poniedziałek)

historia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18 maja 2021

(wtorek)

fizyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

19 maja 2021

(środa)

informatyka – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

20 maja 2021

(czwartek)

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)
 

19-21 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

 

Legenda:

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Maturzystom życzymy powodzenia, aby trudne warunki i zmiany nie osłabiły ich ducha i nadziei!