Najgorzej jest z tymi, którzy...nie budzą w otoczeniu żadnych zastrzeżeń i z tej racji kiedy później ich stanowisko jest nieobiektywne, przyjmowane jest przez społeczeństwo, wśród którego żyją, za  wiarygodne i uczciwe-  pisał Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w autobiografii w latach 1940-1943.

Świadomego kłamcę w II RP rozpoznawała polska elita różnych stanów, ponieważ była wychowana w oparciu o rzetelną, naukową wiedzę z różnych dziedzin a nie ideologię  przyniesioną na sowieckich bagnetach i wdrażaną przez wrogie mniejszości narodowe w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Po wymordowaniu przez Niemców, bolszewików i Ukraińców, większości polskiej elity czyli naszych przodków o wysokim poziomie wszelkiej kultury, którzy nie ulegli największej sztuce okłamywania , iż likwidacja państwa i narodu polskiego i dumy z bycia Polakiem przynosi szczęście,  jednym z kolejnych etapów walki z polskim narodem i chrześcijaństwem był nakaz z 1951 roku niezwłocznego wycofania  ze szkół, uniwersytetów, bibliotek itp.  wszelkich dzieł kształcących poprzednie pokolenia.

Zakazane zostały książki prezentujące zgodną z faktami  postawę mniejszości żydowskiej i ukraińskiej, masonerii, marksistów itp. dążących od wieków do przejęcia majątku państwa i duszy narodu polskiego oraz jego marginalizacji. To one zajęły decyzyjne pozycje we władzach Polski Ludowej. Często wraz zajęciem majątku Polaków przejmowały ich tożsamość i systematycznie pod fałszywym nazwiskiem działały na szkodę państwa i narodu polskiego.

Zakaz z 1951r. dotyczył też autobiografii Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Jego trzej  synowie uczestniczyli w Obronie Lwowa w 1918 roku, tak jak i żona stojąca na czele Ligii Kobiet w Małopolsce. Lwów, który prawie sam uporał się z inwazją ruską , zasłynął jako bohaterskie miasto i zdobył do swego herbu Krzyż Virtuti Militari. Zdałem sobie też sprawę, jak wielkie znaczenie mają dla narodu potężne uczucia kobiet. Nie wyobrażam sobie bez nich masowego bohaterstwa narodu w obronie swojego kraju – wspominał  Prezydent Ignacy Mościcki. Największą wylęgarnią demagogii ruskiej były rodzinne domy duchowieństwa greckokatolickiego.

Wszystkie książki naukowe, powieści, wojskowe dokumentacje, poezje, rozprawy, które dotyczyły Obrony Lwowa w 1918r. i wojny 1918-1919 wypowiedzianej przez Rusinów/Ukraińców państwu polskiemu, książki świadczące o świadomości  narodu polskiego koniecznej obrony suwerenności Polski i cywilizacji łacińskiej, książki Kamińskiego, Powella itp. służące wychowaniu młodzieży, bajki, poezje dla dzieci zwłaszcza katolickiej treści – palone i zakazane. Dzieła polskiego polityka Tadeusza Hołówki zamordowanego w 1931 roku przez nacjonalistów ukraińskich również. Książki Makuszyńskiego, Kossak, Dunin Kozickiej, Badeniego, Dzieduszyckiego itp. mówiące m.in. o barbarzyństwie rusinów, ukraińskich nacjonalistów i komunistów oraz kierowniczej roli żydów w rewolucji bolszewickiej również zostały wycofane.

Rok 2021 i potomkowie nienawistnych Polsce działają nadal w taki sam sposób jak ich rodzice jeśli chodzi o świadome, cyniczne kłamstwa ludzi o niskim poziomie wszelkiej kultury . Ale czy my ich rozpoznajemy?  

A najgorzej jest z tymi, którzy...nie budzą w otoczeniu żadnych zastrzeżeń.  Zastrzeżenia budzą działania funkcjonariuszy obcych agend podstępnie przejmujący tworzone kiedyś z miłości do narodu i państwa polskiego stowarzyszenia, których tylko nazwa obecnie nie budzi zastrzeżeń.

Anna Barańska w biuletynie Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW w Warszawie o nazwie nie budzącej  żadnych zastrzeżeń budzi zastrzeżenie „niepamięcią". Jako ofiarę rzezi wymienia profesora bez podania jego dorobku naukowego podając tylko jego decyzję administracyjną o podziale auli między studentami. Czy  decyzja Profesora usprawiedliwia bestialstwo Niemców?

W rzezi polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie dokonanej przez Niemców zginął prof. Antoni Cieszyński, lat 59, kierownik Zakładu Stomatologii UJK, Obrońca Lwowa w 1918 roku. W 1905 roku uzyskał dyplom lekarza dentysty i już pracując, dalej studiował medycynę (do 1911 roku). W latach 1906–1908 pracował jako starszy asystent w Instytucie Dentystycznym w Monachium na Oddziale Chirurgicznym u prof. Jacoba Bertena, na Oddziale Dentystyki Zachowawczej u prof. Ottona Walkhoffa i na Oddziale Protetyki Stomatologicznej u prof. Meyera.

Jeszcze w Monachium Antoni Cieszyński badał działanie najnowszych środków znieczulających. W wielu wypadkach ich skuteczność wypróbowywał na samym sobie. Jako jeden z pierwszych opracował metodę znieczulenia przewodowego do otworu żuchwowego.

Również radiologia stomatologiczna stanowiła ważny rozdział w niezwykle bogatym dorobku naukowym Cieszyńskiego. Był twórcą pierwszego na świecie stomatologicznego atlasu rentgenowskiego, który jednak nigdy nie został opublikowany, a którego rękopis znajduje się w Instytucie Stomatologicznym w Monachium. W 1907 roku Antoni Cieszyński ogłosił regułę izometrii, która stanowiła przełom w tworzącej się radiologii stomatologicznej. Reguła ta — określana po polsku jako „prawo Cieszyńskiego-Diecka", po niemiecku „Halbwinkelprojektion oder Cieszyński-Dieck-Technik", po angielsku „Bisektion technik", francusku: „Les principes d'isometrie" — pozwala na wykonywanie na filmie zdjęć RTG zębów o rzeczywistej długości  (autorką jest Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska przedstawicielka polskiej inteligencji)

W składzie osobowym UJK 1937/1938:  przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowego Związku Stomatol., przewodniczący Komitetu Narodowego Międzynarodowego Związku dentyst., delegat na Polskę do Federation Dentaire Intern., czł. Komisji nauczania tejże organizacji, przewodniczący Pol. Sekcji Międzyn. Tow. dla badań chorób okolicy przyzębnej AR. PA., przewodniczący Związku Stomatologów Izby Lekarskiej Lwowskiej i Koła Endokrinologicznego, hon. przewodniczący Związku Słowiańskich Stomatologów, czł. hon. i fellow of American Society of Stomatologists, czł. hon. i fellow of Polish Medical and Dental Association of America, czł. hon. Spolku Ćeskych Zubnich Lekaru i Tow. Ortodontycznego w Pradze, czł. hon. Zahnarztliche Gesellschaft we Wiedniu i AR. PA. Italiana, czł. hon. Związku Polskich Stomatologów w Krakowie, czł. hon. Związku Lekarzy Dentystów w Państwie Polskim, odznaczony międzynarodową nagrodą za zasługi naukowe „złotym medalem Millera", „Medalem Niepodległości" i „Krzyżem zasługi Węgierskiego Czerwonego Krzyża", dziekan w r. 1927/28.

 

W rzezi polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie zginął prof. dr Witold NOWICKI, lat 63, Kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK. Obrońca Lwowa w 1918 r.

W składzie osobowym UJK 1937/1938:  Witold Nowicki, dr w. n. lek., prof. anatomii patologicznej, prosektor Państw. Szpitala powsz. we Lwowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. hon. Tow. lek. częstochowskiego, lubelskiego, lwowskiego i wileńskiego, prezes Izby Lekarskiej we Lwowie, dziekan w r. 1923/24.

Założyciel Tygodnika Lekarskiego we Lwowie, którego numer VII z 1912 roku liczy sobie 645 stron naukowej wiedzy medycznej i farmakologicznej kilkudziesięciu polskich profesorów, wiedzy autoryzowanej przez profesora, który w nim również umieszczał swoje prace badawcze.