„Rodzi się potrzeba odkrywania i głoszenia na nowo całej prawdy o rodzinie jako najcenniejszym dobru ludzkości. Usuwanie w cień Boga, szerzenie ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej łączą się ze sobą. Spychanie na dalszy plan Boga prowadzi do kryzysu człowieka i rodziny” – podkreślił biskup tarnowski, Andrzej Jeż.

Dlaczego tak się dzieje – wyjaśnił dr Jacek Pulikowski: „Od lat powtarzam rodzicom, że żadnej wartości nie przekażą skutecznie swoim dzieciom, o ile sami nie będą żyli tą wartością. Jest to ogromne wyzwanie” – dodał. Podkreślił też, że skuteczność ewangelizacji wzmacnia modlitwa, korzystanie z sakramentów. „Jeśli ludzie widzą, że rodziny się kochają, to zapragną tego samego. Wtedy do nas przyjdą i ewangelizacja będzie działać” – powiedział.

„Sprawy rodzin były bardzo bliskie świętemu Janowi Pawłowi II. Ten dokument jest skarbcem Bożej mądrości i inspiracją do działań dla dobra rodziny. Struktura dokumentu to trzy płaszczyzny spojrzenia na rodzinę, czyli socjologiczna, teologiczna i pragmatyczna. Trzeba poznać stan faktyczny rodzin, pamiętać o tym, co Bóg w swoim zamyśle zadał rodzinom i jak zbliżyć ten zamysł Boży do aktualnej rzeczywistości” – powiedział ks. dr Władysław Szewczyk, filozof, psycholog, familiolog.

Konferencja w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, transmitowana online wpisuje się w obchodzony Rok Rodziny i została poświęcona posynodalnej adhortacji Familiaris Consortio. Organizatorami wydarzenia byli Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie i Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.