...Zobaczymy wówczas coś istotnego. Zainteresowanie pandemią wzrasta, zamiast maleć - czego można by się było spodziewać, gdy ludzie przeciętnie mają dość tematu. Natomiast sprawy, które są dla nas ważne, jak: Polska-Rodzina-Tradycja - przyciągają mniejsze grupy? Aż się wierzyć nie chce, że tak mogłoby być... z tym większą uwagą czytamy artykuł PAP dotyczący udziału botów w szerzeniu dezinformacji na temat COVID-19.

Cały tekst jest znów, tematem do dyskusji, bo chodzi o ustalenie jaki jest rzeczywisty wpływ szczepionek i jakie jest faktyczne zagrożenie koronawirusem. Ale dla nas najistotniejsze jest to, że:

 

  • boty generują fałszywy ruch w tematach, pozorując zainteresowanie
  • boty tworzą sieć kont, kontrolowaną przez automatyczne oprogramowanie
  • ktoś steruje botami poprzez to oprogramowanie
  • boty wywołują i szerzą infodemię, czyli zalew informacji uznanych za fałszywe-  na temat pandemii
  • boty blokują dostęp do wartościowych informacji
  • boty zagłuszają to, co dzieje się naprawdę istotnego w Państwie i Kościele

itd.

 

Co jest celem działania botów? Wytworzenie klimatu, w którym zarówno przeciwnicy szczepień, jak i ich zwolennicy, są pochłonięci tym jednym tematem, a umykają im kwestie dotyczące Polski, rodziny, patriotyzmu, Kościoła, wychowania, a także-przekształceń gospodarczych i prawnych Państwa. Czyli tak naprawdę, odbierają nam sens istnienia i działania, wpychając w ślepą uliczkę.

 

Warto to przemyśleć.