Sportowcy ujrzą na telebimach nie tylko wyniki swojej dotychczasowej rywalizacji, ale również organizatorzy będą udostępniać dane, które pokażą jak wielu kibiców ich ogląda z wyszczególnieniem na każdy kraj i region. Kibice mogą również wysyłać na stronę organizatorów, swoje 6 sekundowe nagrania, gdzie mogą wyrazić swoje emocje. Te materiały wideo również będą puszczane na telebimach.

„Nie chcemy, aby sportowcy czuli się na stadionie osamotnieni. Chcemy im pokazać, poprzez wykorzystanie różnych nowoczesnych technologii, jak wielu ludzi wspiera ich, także w realnym czasie. Podjęliśmy szereg inicjatyw, aby zbliżyć kibiców do sportowców, by ci poczuli atmosferę igrzysk” – zadeklarował przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomas Bach.

Z głośników zamontowanych na stadionach, pływalniach i innych obiektach sportowych mają wybrzmiewać okrzyki kibiców z poprzednich Igrzysk Olimpijskich. Będą one modulowane w zależności od danej sytuacji oraz wyników sportowych. – ujawniają Media Narodowe.

Nie daje nam spokoju pytanie, czy również wyniki nie zostaną tak sztucznie osiągnięte. Przecież nikt tego nie sprawdzi…