W Dziewieniszkach władze litewskie chcą utworzyć ośrodek dla islamskich imigrantów. To zagraża bezpieczeństwu Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.
Dołącz do apelu do MSZ, aby Polska użyła skutecznych środków dyplomatycznych w obronie naszych Rodaków.