Wielkie Zawierzenie: co TO znaczy?

0
0
0
/

Zawierzyć - to znaczy zaufać, uczy nas słownik. A jednak słowo zawierzyć ma w sobie inne: wiarę. O doświadczeniu tego, czym jest Zawierzenie i kogo dotyczy, opowiada książka O. Mirosława Kopczewskiego OFMConv.

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja franciszkanina z Niepokalanowa o. Mirosława Kopczewskiego pt. „Oddaj się Maryi”. Autor jest inicjatorem i odpowiedzialnym za comiesięczne spotkania z zawierzeniem siebie oraz wszelkich spraw Niepokalanej w każdą pierwszą sobotę miesiąca oraz Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi organizowanego od kilku lat w sierpniu w Niepokalanowie. Książka jest owocem duchowych poszukiwań autora, czym jest oddanie się Maryi.

Zafascynowany całkowitym, bezwarunkowym oddaniem się Niepokalanej św. Ojca Maksymiliana M. Kolbego wyjaśnia czym jest zawierzenie Maryi, jak się można zawierzyć, itp. Autor odpowiada między innymi na pytania: czy jest różnica pomiędzy poświęceniem, zawierzeniem a oddaniem się Maryi? czy wystarczy raz się zawierzyć? co możemy oddać Maryi? czym jest Niepokalane Serce Maryi? czy zawierzenie Maryi kłóci się z oddaniem życia Jezusowi? i wiele innych.

„Gdzie jest źródło zawierzenia Maryi? – Na Krzyżu. W najbardziej uroczystym momencie dzieła Zbawienia, tuż przed swoją śmiercią za zbawienie świata, Jezus powiedział do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do umiłowanego ucznia: „Oto Matka Twoja”. Tekst ten kończy się słowami: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,25-27). Czyli ten umiłowany uczeń wypełnił Testament z Krzyża. Wolą Pana Jezusa jest, aby każdy Jego uczeń przyjął Maryję do swojego życia i pozwolił Jej na wychowanie nas na nowego człowieka, według wzoru Jej Syna. To jest misja Maryi nadana jej przez Jezusa: być naszą Matką. Relacja z Maryją jest dwustronna, nie tylko Ona przyjmuje nas za swoje dzieci, ale także my przyjmujemy Ją za naszą Mamę. I to jest właśnie zawierzenie.”

Na kartach książki „Oddaj się Maryi” odnajdziemy świadectwo Maryjnej drogi autora a także ponad 80 świadectw łask, cudów i uzdrowień, jakie dokonały się w życiu wielu ludzi, po zawierzeniu, oddaniu różnych spraw Maryi. Maryja nigdy nie zawodzi swoich dzieci, które do Niej ufnie przybiegają. Do książki dołączono fragmenty z nauczania św. Maksymiliana Kolbego, obrazujące moc oddania się Maryi oraz akty zawierzenia. Celem lepszego ukazania atmosfery Spotkań „Oddaj się Maryi” zostały dołączone zdjęcia z 40 Spotkań od 5 listopada 2016 r. do 1 lutego 2020 r.

Cała pozycja ma jeden cel, pomóc czytelnikowi zrobić pierwszy krok w stronę Tego, który jest Miłością. Maryja dana nam za Matkę prowadzi nas Chrystusa i uczy jak całkowicie i bezwarunkowo Jemu zaufać. Marzeniem autora jest aby czytelnicy uwierzyli w miłość Boga i przyjęli Maryję za Matkę, która znajdzie rozwiązanie każdej sytuacji.

Tytuł: Oddaj się Maryi
Autor: o. Mirosław Kopczewski OFMConv.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 280

Do nabycia w e-księgarni Niepokalanowa

 

Czym jest Wielkie Zawierzenie w Niepokalanowie? To wydarzenie, które odbywa się od 6-22 sierpnia, do 15 trwa Zawierzenie, a później Dziękczynienie - Bogu i Bogurodzicy Maryi, podczas którego można poznać duchowość kolbiańską, wysłuchać zaproszonych gości, spotkać się z Rycerzami Niepokalanej, wstąpić do Rycerstwa i formować się już bardzo konkretnie w szkole franciszkańskiej. Najważniejsza jest postawa zawierzenia, której wyrazem jest oddawanie Bogu i Bogurodzicy konkretnych dziedzin naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego. Podobnie jest z dziękczynieniem, każdy dzień dotyczy jednej sprawy.

 

Zachęcamy, by wziąć udział w wydarzeniu! Rycerstwo Niepokalanej spotka się na pewno 6, 14 i 15 sierpnia: zawierzając Bogu i Matce Bożej dziedzictwo kolbiańskie, wspominając św. Ojca Maksymiliana w 80 rocznicę jego śmierci, świętując Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Warto zaznaczyć, że 14 sierpnia dokona się zawierzenie rodzin. Szczegółowy program na stronie klasztoru:

 

Przyjedźcie!

 

 

 

 

Źródło: Klasztor Niepokalanów

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną