Wielu teraz przeciera oczy, bo nawet o tym nie myślało, ale taka jest prawda - ten młody chłopak, wysłany do Rzymu na studia w Seminarium, zobaczył demon-strację wycelowaną w Kościół i zapytał Bogurodzicę, co z tym fantem zrobić...

Sprawa ta jest raczej znana, choć mówi się o tym od niedawna - św. Ojciec Maksymilian był świadkiem ujawnienia przerażających planów masonerii, która zapowiadała upadek i przejęcie Kościoła. Obwieszczała przy tym królowanie szatana w Watykanie, któremu Papież "służyłby za Szwajcara." Demonstrację zorganizowało środowisko masońskie, a ściślej, giordanobruniści - ujawniając swój satanizm. Manifestacja satanistyczna była poparta przez żydowskie władze miasta, co dało Maksymilianowi obraz sytuacji. . 

Młody Rajmund Kolbe nie rozpaczał, tylko zdecydował działać. Wraz z kolegami kursowymi założył Rycerstwo Niepokalanej (MI) i naszkicował strategię walki. Była to i jest strategia niezwykła, bo mamy do czynienia z walką na kilku frontach: duchowym, intelektualnym, obyczajowym, społecznym, a także, politycznym. Dla św. Ojca Maksymiliana nie było obojętne, w jakich kto przemawia barwach - bo jego życie, działanie i tę walkę cechowała spójność postawy i deklaracji.

Aby zrozumieć katolicką linię obrony, jaką wyznaczył św. Ojciec Maksymilian Rycerstwu Niepokalanej, trzeba wspomnieć o jego oddaniu się Bogu i Matce Bożej. Bez tego, czym jest to oddanie, na czym polega zawierzenie - nie pojmujemy, jak to było i jest w ogóle możliwe, skutecznie walczyć z zakonem szatana.

Dla świętego było jasne, że walka jest niezwykła i potrzebuje niezwykłych, nadprzyrodzonych środków. Dlatego wskazał modlitwę o nawrócenie - czyli właśnie to, przed czym wzbraniają się opętani - jako podstawowy oręż. A jednocześnie, nie pozwolił, by Rycerstwo stało się kółkiem wzajemnej adoracji, jak wiele stowarzyszeń. Podkreślił, że wszystkie reguły wyznaczała Niepokalana, poprzez Kościół i posłuszeństwo Bogu.

Dlaczego bronił czci Niepokalanej? To jest zdumiewające, jak przenikliwy był umysł tego człowieka, nie darmo konstruował projekt statku kosmicznego czy plany rozwoju Niepokalanowa - on dostrzegł, że samo imię Niepokalanej jest wyznaniem wiary w Zbawienie, którego dokonał Pan Jezus Chrystus. On zrozumiał, że Maryja jest atakowana dlatego, że szatan nie może znieść Jej jedynego wybrania i posłuszeństwa Bogu. A zatem, każdy, kto się Jej powierzy, będzie niedostępny dla diabła. 

To dlatego Rycerstwo Niepokalanej uczyło się i uczy odbijać szatanowi jego ofiary, a czyni to poprzez formację duchową i intelektualną, rozwijając się w kraju i na świecie. To, co robimy jako dziennikarze i Czytelnicy, tropiąc przyczyny zdarzeń, bywa działaniem rycerskim, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. To św. Ojciec Maksymilian zalecił Rycerstwu Niepokalanej przeniknięcie do wszystkich dziedzin życia publicznego i działanie poprzez media - ale przedtem - dogłębne ukształtowanie charakteru przez Niepokalaną. Znane z działania młodzieży narodowej organizowanie debat we własnym gronie, jest jednym z ćwiczeń, zalecanych Rycerstwu przez Założyciela. Rycerze byli i są gotowi do najwyższych poświęceń, choć dziś jest to inny wymiar niż w czasie wojny światowej -podczas której MI zdało egzamin z patriotyzmu i wiary.

O Rycerstwie Niepokalanej można pisać wiele, chętnych kierujemy do źródła - przyda się każda szabla. Najistotniejsze jest to, żeby wiedzieć, na czym polega walka, którą podejmiemy i zdecydować w sercu, Komu dajemy się prowadzić

Aktualnie MI jest aktywne szczególnie wśród świeckich, bo to właśnie świeccy - aby wierni - troszczą się w tej chwili o sprawy Kościoła.

Pomyślmy o tym, gdy ktoś znów zapyta, czy żyjemy w czasach ostatecznych.