Wydarzenie zainauguruje Msza św. o godz. 18.00. Po niej nastąpi ceremonia odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej dowódcy Mokotowa w Powstaniu Warszawskim. Ostatnim punktem uroczystości będzie złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje.

W trakcie wydarzenia podpułkownik Józef Rokicki zostanie awansowany do stopnia pułkownika.

Józef Rokicki (1894-1976) – od 1941 r. Komendant Główny Narodowej Organizacji Wojskowej. W 1943 r. został inspektorem Komendy Głównej AK w okręgu krakowskim. Sceptyczny wobec akcji „Burza”. Po kilku dniach Powstania Warszawskiego został włączony do Oddziału Operacyjnego Komendy Okręgu Warszawskiego AK. 18 sierpnia płk Antoni Chruściel „Monter” wyznaczył go na dowódcę V Obwodu AK (Mokotów, Sadyba, Czerniaków, Sielce). Wobec nieuchronnego upadku Mokotowa oraz strat wśród ludności cywilnej i żołnierzy, 26 września podjął decyzję o ewakuowaniu ocalałych oddziałów kanałami do Śródmieścia. Po kapitulacji powstania w niewoli niemieckiej.