“Proszę serdecznie wszystkich diecezjan o otoczenie chorego modlitwą indywidualną. Powierzam duszpasterzom pamięć o tej intencji w modlitwie wspólnotowej – wspomnienie w modlitwie powszechnej podczas Eucharystii, podczas Adoracji czy Różańca itp. Niech towarzyszy księdzu arcybiskupowi nasza jedność z nim wyrażona w ofiarowanej w jego intencji modlitwie brewiarzowej”

Ks. Abp Henryk Hoser zaraził się koronawirusem po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, do kraju powrócił z wizytacji w Medjugorje.

 

Łączymy się w modlitwie, prosząc Matkę Bożą o Opiekę