Nie poprzestaniemy tym razem na skierowaniu na stronę, gdzie można je wyszukać, ale zamieszczamy - za Radiem Watykańskim - link do krótkich nagrań z wypowiedziami Prymasa na dany temat.

 

Dziś - o młodzieży, ale nie zwykłej - młodzieży przyszłości...

 

Bardzo się radujemy, że jest młodzież przyszłości, która tak bardzo potrzebna jest naszej Ojczyźnie – nowych ludzi plemię, jak to często powtarzam, jakich jeszcze nie widziano – mówił podczas jednego z takich spotkań kard. Wyszyński. – Obraz naszej Ojczyzny, pokój w niej i pomyślność zależą od kierowania się sumieniem, pielęgnowanym przez przykazania Boże, przez ducha Ewangelii, a zwłaszcza odnawianym nieustannie naszymi zobowiązaniami złożonymi na Jasnej Górze w Jasnogórskich Ślubach Narodu”.