„Sztuka prowadzenia dialogu i sztuka jako taka mają ze sobą̨ wiele wspólnego. Ich spoiwem jest nie tylko literatura piękna – czy też piękno literatury, ale i rozmowa - rzeka. Daje ona możliwość bardzo osobistego wywnętrzania się, ale i balansowania na granicy tajemnic”. To założenie przyświecało tworzeniu dzieła „Rozmowy o zmierzchu kultury”, gdzie autorzy - Marta Cywińska i Stefan Dziekoński podjęli dialog na temat dziedzictwa kulturowego, a efektem ich konwersacji stała się książka.

 

Autorzy pokazali, że wartości młodych pokoleń odbiegają od wzorców ze wcześniejszych lat. Niepokojące zjawisko urastania galerii handlowych do rangi świeckich świątyń, pomijanie wydarzeń narodowych i rodzinnych czy wielowymiarowy brak poszanowania kultury i tradycji – to wszystko wywołało potrzebę stworzenia dzieła, które stanowić będzie źródło inspiracji na temat naszego dorobku literackiego.

Misją tego dzieła jest zaprezentowanie odbiorcy kanonu książek ponadczasowych o charakterze patriotycznym. Twórcy nawzajem zadają sobie pytania, tym samym zgłębiając tematykę historii naszego kraju oraz istotnych dzieł. Rozmówcy wskazują korzyści zaznajomienia się z literaturą kresową czasów II Rzeczpospolitej.  Znajdziemy tam również rozważania na temat utworów takich jak: „Pan Tadeusz”, „Zgasić Słońce” czy „Zadra”. To wszystko pokazuje, że literatura polska zawiera wiele przykładów postawy patriotycznej i do dziś nawołuje do walki o własny kraj.

Tę niezwykle wartościową pozycję polecaną każdemu patriocie można kupić już teraz w Wydawnictwie 3DOM.