„Nie godzi się nikogo zabijać, zarówno w łonie matki, jak i w jego życiu duchowym, moralnym czy religijnym. Należy bronić życia narodu, a zwłaszcza wartości rodziny. Dzisiaj też biskup katolicki ma obowiązek powiedzieć, jak ongiś Jan Chrzciciel mówił Herodowi: nie godzi ci się brać cudze żony! Do nas wiec należy i dzisiaj bronić życia narodu, domagać się ażeby szkodliwe dla narodu prawa, godzące w życie nienarodzonych, były usunięte. Gdyby dzisiaj po Krakowie chodził św. Stanisław, na pewno by te same stawiał wymagania w obronie życia narodu i nierozerwalności moralności rodzinnej” – mówił.

Wysłuchajmy!