„Kościół służy, ma swoich ministrów, tzn. po polsku sługi, od Papieża, przez biskupów i kapłanów. Jego służba, pomimo potęgi łaski nadprzyrodzonej i promiennych świateł Ewangelii, byłaby niecałkowita i nie w pełni owocna, gdybyśmy z tym Kościołem nie współdziałali. Nie od dziś dnia wiemy, że najwyższy w Kościele kapłan nosi tytuł Sługi Sług Bożych. Skuteczność działania Chrystusa żyjącego w Kościele i Jego Matki zależy w dużym stopniu od nas, czy my służmy, pomagamy, wspieramy Kościół, choćby modlitwą, ale przede wszystkim, czy współdziałamy z łaską” – mówił Prymas Tysiąclecia.

Wysłuchajmy!