"Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie" - pod takim hasłem odbędzie się konferencja na Campusie UKSW, 11 września od godziny 9, w Auli Schumana, przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Motywem przewodnim oraz ideą, która przyświeca organizatorom, jest wydobycie wielkości kardynała Stefana Wyszyńskiego w relacjach z Kościołami narodów ościennych: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec; w promocji idei wolności oraz godności człowieka; w walce o prawa religijne. Celem konferencji jest również propagowanie wiedzy o osobie i dziele Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście wolności religijnej. Konferencja ma na celu zwiększenie zainteresowania postacią Prymasa Tysiąclecia w przeddzień jego beatyfikacji oraz złożenie hołdu swojemu wielkiemu patronowi przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas wydarzenia zostanie przedstawiona publikacja naukowa, pt. „Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” jako wotum beatyfikacyjne złożone Prymasowi Tysiąclecia. - czytamy w Niedzieli.

 

Wysłuchajmy konferencji online: