Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Piusa XII w 1942 r., którego inspiracją były objawienia fatimskie.

Kościół w Polsce, pozostający pod okupacją niemiecką i sowiecką, nie mógł włączyć się oficjalnie w akt dokonywany przez Piusa XII. Zaraz po zakończeniu wojny biskupi, zgromadzeni na swej pierwszej konferencji na Jasnej Górze w październiku 1945 r., podjęli decyzję dokonania aktu na ziemi polskiej w rok później. O ile Pius XII błagał przede wszystkim Maryję o przywrócenie ludzkości upragnionego pokoju i wolności, to biskupi polscy, dziękując Maryi za dar pokoju, postanowili prosić ją o opiekę nad Kościołem i ludzkością — w duchu wielowiekowej tradycji narodowej, naznaczonej m.in. ślubami lwowskimi króla Jana Kazimierza w czasie potopu szwedzkiego. Prymas August Hlond był wielkim czcicielem Maryi, czemu dał wyraz jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej m.in. poprzez akademickie śluby jasnogórskie z 1936 r.

W uroczystym ślubowaniu 8 września 1946 r. wziął udział cały Episkopat i ponad milion wiernych.

Msza św. odpustowa celebrowana będzie z udziałem częstochowskiej Kapituły Archikatedralnej, obchodzącej tego dnia swoje święto patronalne, o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej. Przewodniczyć jej będzie częstochowski biskup pomocniczy Andrzej Przybylski. Uroczystości odpustowe potrwają do wieczora. O 18.30 odbędzie się Precesja Eucharystyczna po wałach, o 19.00 sprawowana będzie Msza św. w bazylice. Tradycyjnie w święto Narodzenia paulińscy bracia i klerycy ponowią zakonną profesję, składając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. - czytamy w Niedzieli.

Na Jasnej Górze działa specjalne Bractwo NMP Królowej Korony Polski.

Powstało ono z inicjatywy paulinów jako owoc pierwszej papieskiej koronacji Cudownego Obrazu z 8 września 1717 r. Jego celem jest szerzenie kultu Niepokalanego Serca Maryi i całkowite zawierzenie się Matce Najświętszej.

Papież Klemens XI 28 kwietnia 1718 r. specjalnym breve zezwolił na działalność wspólnoty pod nazwą: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej i Znalezienia Krzyża Świętego. Biskup krakowski Kazimierz Łubieński 27 lipca 1718 r. wydał edykt „Universis et singulis...”, w którym podał do publicznej wiadomości, że na Jasnej Górze powstało nowe bractwo, i wyznaczył dzień 8 września 1718 r. jako dzień uroczystego wprowadzenia.

Bractwo zostało reaktywowane przez generała Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika - o. Izydora Matuszewskiego w 2013 r. i przyjęło nazwę: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze w Częstochowie.

Zwróćmy uwagę na daty. One są odpowiedzią Kościoła na zawirowania historii.