Spis obrazów i przegląd fragmentów utworu Noskowskiego poniżej.

Muzyka (Music): Zygmunt Noskowski - Poemat symfoniczny "Step" op. 66 (1897) (pierwotnie miał być uwerturą do opery na podstawie "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza) (Symphonic poem The Steppe op.66)

Obrazy (Paintings): 0'00''- 5'30'' - obraz stepu Jan Stanisławski: Step Pole w Białocerkwi (na Ukrainie), Pejzaż ukraiński z chałupą, Gdzieś na Ukrainie, Obłoki nad Dnieprem, Limany Dniepru o świcie, Chmury (Dobra na Ukrainie), Stanisław Witkiewicz - Noc ukraińska, Józef Chełmoński: Krajobraz z Podola, Pejzaż stepowy z kurhanem, Dniestr w nocy, 5'30''- 9'00'' - Polacy Józef Brandt: Bogurodzica, Przewodnik, Husarz na czele wojska, Chorąży królewski, Z dzikich pól, Husarz 9'00''- 11'20'' - Nieprzyjaciel, Zwiad kozacki, Nad Dniestrem, Powitanie stepu, Powrót zwycięzców, Powrót Kozaków 11'20''- 14'35'' - walka i zwycięstwo Atak kawalerii, Potyczka z Tatarami, Walka o sztandar turecki, Husarz na czele wojska, Składanie sztandarów, Pospolite ruszenie u brodu, Pochód z łupami 14'35'' - 16'20'' - Nieprzyjaciel, Na dzikich polach, Zaloty, Kozak u przewozu, Stepowa stadnina 16'20'' - 17'15'' - Polacy Bogurodzica 17'15''- 19'32'' - obraz stepu Jan Stanisławski: Step, Pole w Białocerkwi (na Ukrainie), Obłoki nad Dnieprem, Limany Dniepru o świcie, Józef Chełmoński - Krajobraz z Podola