Tym bardziej dziwi poparcie niektórych polityków PISu dla tej propozycji Donalda Tuska.
Otóż Unia Europejska jest organizacją międzynarodową i jej celem, jak każdej tego typu organizacji powinno być działanie na rzecz interesu swoich państw członkowskich. Organizacja międzynarodowa nie jest instytucją zwierzchnią nad państwami członkowskimi, a instytucją służebną wobec ich interesów. Przynależność do organizacji międzynarodowych wynika z chęci współpracy w realizacji własnych interesów, a nie po to by im podporządkowywać własną politykę.
Natomiast dziś mamy do czynienia z próbami przekształcenia Unii Europejskiej w superpaństwo, w którym poszczególne państwa członkowskie zostaną zdegradowane do roli mniej lub bardziej autonomicznych prowincji. Promotorem tego procesu jest Republika Federalna Niemiec, która dzięki swojemu potencjałowi ekonomicznemu uzyskała dominację gospodarczą w Unii.
Ewolucyjny proces przekształcania Unii w instytucję państwową ma na celu rozszerzenie obecnej niemieckiej hegemoni także na sferę polityczną. Oznacza to w praktyce likwidację suwerenności państw narodowych i radykalne ograniczenie praw obywatelskich. Dziś Unia Europejska z organizacji służącej współpracy państw członkowskich i ich interesom zaczyna się przekształcać w instytucję represyjną uderzającą w żywotne interesy naszego kraju. Uderza w naszą suwerenność energetyczną zagrażającą rozwojowi polskiej gospodarki, a także w sposób bezprawny, sprzeczny z zapisami polskiej konstytucji i pozatraktatowy usiłuje ingerować w polski ustrój sądowniczy. Brukselska biurokracja aktywnie zwalcza podstawowe dla cywilizacji europejskiej wartości chrześcijańskie i rodzinne w życiu publicznym. To są faktyczne próby uderzające nie tylko w naszą tożsamość narodową, ale także w nasze żywotne interesy. Jest to próba pozbawienia nas suwerenności państwowej.
W tej sytuacji konstytucyjne usankcjonowanie obecności Polski w Unii Europejskiej oznacza radykalne ograniczenie możliwości polityki obrony polskiej suwerenności i polskich interesów narodowych w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami przekształcania Unii w superpaństwo, które pozbawi Polski suwerenności, a Polaków wolności obywatelskich. Unia powinna pozostać organizacją międzynarodową służącą interesom wszystkich państw członkowskim i powinna przeciwstawić się wszelkim próbom jej zdominowania przez jakiekolwiek mocarstwo. Zaś bezprawne, pozatraktatowe uzurpacje władzy przez instytucje unijne powinny być kategorycznie eliminowane z działalności Unii, a winni naruszania zapisów traktatowych powinni być w trybie natychmiastowym usuwani z pełnionych funkcji. Oczekujemy od instytucji unijnych zaprzestania polityki nękania i izolowania Polski. Nie zgodzimy się na żadne zapisy i na żadne działania prowadzące do ograniczenia polskiej suwerenności państwowej . Każda próba ograniczenia suwerenności państw narodowych będzie prowadziła do kryzysu i osłabienia Unii. I tak jak zapis w komunistycznej konstytucji PRL nie powstrzymał wolnościowych dążeń Polaków, tak także proponowany przez Donalda Tuska zapis ograniczający suwerenność Polski w stosunku do Unii Europejskiej, nasz naród odrzuci z równą stanowczością z jaką walczył ze zniewoleniem komunistycznym.

 

Robert Bąkiewicz