Wspomnij, Panie, na zelżywość sług Twoich
- a jakom ponosił wzgardę w zanadrzu
swym od wszystkich narodów możnych.

Psalm LXXXIX

Klątwy

 

Żaden król polski nie stał na szafocie,

A więc nam Francuz powie: buntowniki.

 

Żaden mnich polski nie bluźnił wszech-cnocie,

Więc nam heretyk powie: heretyki.

 

Żaden pług polski cudzej nie pruł ziemi,

Więc poczytani będziem jak złodzieje.

 

Żaden duch polski nie zerwał z swojemi,

A więc nas uczyć będą - czym są dzieje?

 

Ale czas idzie - Szlachty-Chrystusowej,

Sumienia-głosu i wiedzy-bezmownej;

 

Ale czas idzie i prości się droga...

Strach tym - co dzisiaj bać się uczą Boga.