W ramach spotkań w poszczególnych urzędach Kurii Rzymskiej, wszyscy biskupi odwiedzą II Sekcję Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, odpowiadającą za relacje z państwami, a także osiem kongregacji i dykasterii: Kongregację Nauki Wiary, Kongregację ds. Biskupów, Kongregację ds. Duchowieństwa, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Dykasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz Dykasterii ds. Komunikacji. Oprócz tego, każdy z hierarchów odwiedzi też jedną z pozostałych watykańskich instytucji: Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów, Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji, Papieską Radę ds. Tekstów Prawnych, Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego, Komisję ds. Ochrony Małoletnich, Penitencjarię Apostolską, Trybunał Sygnatury Apostolskiej lub Trybunał Roty Rzymskiej. Spotkania w poszczególnych urzędach są okazją zarówno do zaprezentowania bieżącej działalności i wyzwań Kościoła lokalnego, jak też do poznania w szczegółach obszarów działań i konkretnych projektów, którymi zajmują się poszczególne instytucje watykańskie. Spotkania w dykasteriach są też o tyle istotne, że część z nich powstała, w ramach trwającej reformy Kurii Rzymskiej (m.in. Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Dykasteria ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz Dykasteria ds. Komunikacji). - podaje KAI. Wylicza też skład wszystkich grup, których jest cztery: 

Pierwsza grupa (od 4 października) obejmie: archidiecezję warmińską razem z diecezjami elbląską i ełcką, archidiecezję białostocką z diecezjami drohiczyńską i łomżyńską, archidiecezję lubelska z diecezjami sandomierską i siedlecką oraz archidiecezję przemyską z diecezjami rzeszowską i zamojsko-lubaczowską.

Druga grupa (od 11 października) obejmie: archidiecezję gdańską z diecezjami pelplińską i toruńską, archidiecezję szczecińsko-kamieńską z diecezjami koszalińsko-kołobrzeską i zielonogórsko-gorzowską, archidiecezję poznańską z diecezją kaliską oraz archidiecezję wrocławską z diecezjami legnicką i świdnicką.

Trzecia grupa (od 18 października) obejmie: archidiecezję warszawską z diecezjami warszawsko-praską i płocką oraz ordynariatem polowym Wojska Polskiego, archidiecezję gnieźnieńska z diecezjami bydgoską i włocławską, archidiecezję łódzką z diecezją łowicką, archidiecezję częstochowską z diecezjami radomską i sosnowiecką oraz trzy diecezje greckokatolickie: archidiecezję przemysko-warszawską z diecezjami wrocławsko-koszalińską i olsztyńsko-gdańską.

Czwarta grupa (od 25 października) obejmie: archidiecezję krakowską z diecezjami bielsko-żywiecką, kielecką i tarnowską oraz archidiecezję katowicką z diecezjami gliwicką i opolską. Na wizytę „ad limina” udadzą się biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy, nie biorą natomiast w niej udziału biskupi seniorzy. 

Przewodniczący KEP, ks. Abp Stanisław Gądecki podkreślił, że głównym zadaniem biskupów jest refleksja nad stanem wiary i sposobami dotarcia do tych, którzy ją tracą.