Powstanie nowy przedmiot, czego będzie dotyczył?

 

Będzie to przedmiot nie tylko przekazujący wiedzę sensu stricte historyczną, ale także współczesną. Warto dodać, że istnieje już podobny przedmiot będący w nauczaniu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych – historia i społeczeństwo. Łączy on w sobie historię i wiedzę o społeczeństwie (WOS) – relacjonują Media Narodowe.

Czy tego już nie było? Ważne zatem będzie nie to, czy powstanie kolejny nowy przedmiot, ale co będzie jego treścią i czy będą go wykładać nauczyciele z powołania.