Jak ustalić odpowiednią odległość między ołtarzem a tronem,
czyli o zasadach współpracy Państwa z Kościołem wg Prymasa Tysiąclecia

Wydarzenie towarzyszy wystawie czasowej: "Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny"

Bł. kard. Stefan Wyszyński bardzo często podkreślał, że każdy człowiek jest wezwany aby iść przez ziemię do nieba. Jakkolwiek zbawienie jest łaską Boga, to jednak z tą łaską należy umiejętnie współpracować. Nie chodzi tu jednak tylko o pracę nad sobą, ale również o pielęgnowanie harmonijnej troski o sprawy duchowe i materialne. W poszukiwaniu tego balansu każdy człowiek - będący jednocześnie obywatelem ojczyzny ziemskiej, a zarazem obywatelem ojczyzny niebieskiej - powinien otrzymać wsparcie zarówno ze strony władzy religijnej (kościoła), jak i świeckiej (państwa). Obie władze - zdaniem błogosławionego Prymasa Tysiąclecia - mogą ze sobą współpracować na określonych zasadach. Właśnie w tym kontekście ks. dr Jerzy Jastrzębski będzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jak ustalić odpowiednią odległość pomiędzy ołtarzem a tronem?"

Ks. dr Jerzy Jastrzębski

od 2010 r. wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem kilku publikacji, m.in: “Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” oraz płyt “Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz “Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”. Był członkiem Komisji Teologiczno-Historycznej Archidiecezji Warszawskiej do spraw Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Należy do Wspólnoty Emmanuel, która prowadzi kurs z Katolickiej Nauki Społecznej – „Droga Zacheusza”. Ostatnio ukazała się również książka pt. „Szczęśliwa służba. Rozmowy z kapłanami prowadzi Marzena Juraczko”, w której kilku księży – a pośród nich ks. Jerzy – odsłaniają nieco swą duszę pokazując przy tym, że kapłaństwo może być piękne.

W lipcu 2021 roku nakładem Wydawnictwa Esprit z Krakowa ukazała się najnowsza książka ks. Jastrzębskiego pt: „Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia”, w której autor zastanawia się: Jak pogodzić modlitwę, pracę i odpoczynek? Jak ustalić odległość między ołtarzem a tronem? Czy Maryja może być wzorem dla kobiet, a św. Józef dla mężczyzn? Jaka była przyjaźń św. Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego?

Książka do nabycia w księgarni Muzeum.

 

Data: 28 X 2021

Prowadzący: ks. dr Jerzy Jastrzębski

Godzina: 17:00

Obowiązuje bilet na wystawę czasową 10 zł normalny i 6 zł ulgowy