-  Ci – muszę to powiedzieć z przykrością – nieudacznicy nie potrafili zapoznać się z kilkusetstronicową argumentacją na temat kopalni Turów – stwierdził gorzko Wojciech Ilnicki, szef Solidarności tejże kopalni.

- Jak nas zamykają, to my zamykamy TSUE – powiedział, ujawniając cel demonstracji NSZZ „Solidarność” w Luksemburgu. – Krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność przez uprawnienia nadane przez przewodniczącego i komisję krajową podjął decyzję o zabezpieczeniu przez zamknięcie TSUE. Podjął tę decyzję jednoosobowo, bo krajowy zjazd delegatów dał takie pełnomocnictwo przewodniczącemu Piotrowi Dudzie – wyjaśnił.

Szerzej o sprawie pisaliśmy. Jak myślicie, co uda się osiągnąć związkowcom?