Ks. Karol Wojtyła od początku swojej działalności duszpasterskiej gromadził ludzi wokół siebie i tematu, który podejmował. Pokolenie naszych rodziców kojarzy go we współdziałaniu z bł. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, my - roczniki 80 - pamiętamy jego pielgrzymki do Ojczyzny i Światowe Dni Młodzieży. Znany jako Papież Rodziny, dbał o to, aby rodziny żyły zgodnie z wielowiekowym Nauczaniem Kościoła. Za to jest teraz atakowany. 

W ubiegłym roku z okazji stulecia jego urodzin zorganizowano wydarzenia kulturalne i naukowe, w których przypominano jego nauczanie, ale i charakter, osobowość. Przy okazji można było zastanowić się: czy jest jeszcze Pokolenie JP2, co charakteryzuje tę grupę ludzi, a może i szerszy ruch społeczny?

Od dawna próbujemy jako przedstawiciele tego pokolenia, wpisać je w historię kultury polskiej, czemu przeszkadzają działacze lewicowi - ale nawet oni są często zagubionymi owcami z tej właśnie owczarni. Testem dla naszego pokolenia było przeżywanie śmierci Papieża, doświadczenie wspólne, które obserwował cały świat. Ludzie gromadzili się nie tylko na placu św. Piotra, ale i w kościołach oraz w innych miejscach, które odwiedził, w których przemawiał - np. przed słynnym Oknem na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Tam właśnie byliśmy, modląc się na Różańcu, a kręcili to Azjaci, przyglądając się bacznie naszym skupionym twarzom. 

Byliśmy razem na Białym Marszu wdzięczności Bogu i Bogurodzicy Niepokalanej za Ojca Świętego, a później - również wspólnie przeżywaliśmy jego pogrzeb. Wtedy zawiązywały się przyjaźnie, które miały przejść to, co zapowiadano nam na Światowych Dniach Młodzieży - białe męczeństwo, czyli prześladowania obyczajowe w najbliższym otoczeniu. 

"Szukałem Was, a przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję" - te słowa przekazały nam media, zapadły nam w serca i poruszyły dusze. Ten cały ruch, publikujący w internecie często literackie świadectwa wiary i miłości do zmarłego Papieża, od początku budził niepokój tych, którzy chcieliby ograniczyć religijność Polaków i całego Kościoła, wycofując nas z przestrzenie publicznej. 

Pisząc pracę o świadomości historycznej Polaków na podstawie historii Mazurka Dąbrowskiego, znalazłam wersje współczesne, deklarujące przynależność do tego właśnie pokolenia. I to zrodziło pomysł, by zająć się tym tematem szerzej. Do tego zachęcam wszystkich, którzy mają w sercu wiarę i trwają w Kościele, nie rezygnując z patriotyzmu. 

Praca przeszła przez gremium, które kwestionowało, że istniejemy jako pokolenie JP2. Jednocześnie obserwowałam liczne przykłady wypowiedzi poetyckich, uciszane przez pokolenie Brulionu i jego podopiecznych. Po raz pierwszy wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że naszym doświadczeniem jest starcie pokoleń. Dlaczego tak trudno mówić o naszej grupie - bo obejmuje ona trzy pokolenia, jak zaznaczono przy omawianiu Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. To są nasi rodzice, my i młodsze roczniki, które identyfikują się szerzej jako pokolenie papieskie - bo przyznają się również, jak my wszyscy, do duchowego wpływu Benedykta XVI. 

Kolejnym wspólnym doświadczeniem, które zaznaczyło naszą obecność jako pokolenia JP2, był wyjazd na beatyfikację Jana Pawła II. Naszą grupę prowadził ks. Ryszard Halwa, Redaktor Naczelny portalu Prawy.pl i miesięcznika "Moja Rodzina". Jechaliśmy w wagonach opatrzonych nazwą: Pokolenie JP2, a co ciekawe - w gronie tym byli też nauczyciele. Wiem, że część przyjaciół z tamtego okresu była później na kanonizacji. 

Nasza generacja nie przestała publikować. W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II powstała antologia papieska pod znamiennym tytułem: "Żyć nadzieją". W niej można odczytać jak bogate spektrum postaw łączy tych, dla których św. Jan Paweł II jest wzorem i punktem odniesienia w życiu. Teraz, gdy pamięć Papieża jest wściekle atakowana nie tylko na zewnątrz Kościoła, ale i w pozornej wspólnocie z nim, trzeba nam podjąć wyzwanie i świadczyć o tym, jak przyciągnął nas do Boga i Bogurodzicy, do Kościoła i jak uczył kochać Ojczyznę. 

Te refleksje są zaproszeniem do wspomnienia Ojca Świętego. Jakie wydarzenia pozostały w Waszych sercach?