- Resort kultury i dziedzictwa narodowego tłumaczył, że ustawa ma przede wszystkim dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz wprowadzić korekty od dawna postulowane przez heraldyków i muzykologów - w przypadku hymnu narodowego.

Projekt jest w trakcie konsultacji. W sprawie zmian wypowiedzieli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Michał Woś w piśmie z uwagami do Jarosława Sellina wskazuje, że resort sprawiedliwości chciałby, aby w godle do wizerunku orła białego dodano "dwa gładkie kabłąki zwieńczone złotym godłem z krzyżem (tzw. "korony zamkniętej")" – informuje Dziennik.pl.

 

Co znaczy Krzyż w koronie?

 

Woś w piśmie wskazuje, że "zamknięta korona (w polskiej oficjalnej symbolice państwowej) była obecna od ok. 1492 r. w większości przejawów wiążących się z działaniem Państwa i monarchy". Dodaje, że przywrócenie zamkniętej korony "historycznie było wyrazem treści świeckiej, odzwierciedlającej suwerenność państwa, dlatego wydaje się więc, że obecność krzyża na koronie nie powinna budzić oporów części społeczeństwa niedeklarującej przynależności do jednego z Kościołów chrześcijańskich"

 

A Wy, jak myślicie?