Po wyborze na papieża, 20 października 1978 r. Jan Paweł II pisał do Dusi: "Szukając odpowiedzi na pytanie o +zasadę+ (podstawę) dalszych kontaktów, należy ją po prostu sformułować tak: byłaś i nadal pozostajesz moim +ekspertem+ osobistym od dziedziny +Humanae vitae+. Tak było od dwudziestu z górą lat, i to należy nadal utrzymać. W kontekst owego +eksperta+ wchodzą różne sprawy, którymi de facto się zajmowałaś i na których się znasz, problem etyczny regulacji poczęć, wychowanie młodzieży +do miłości+, medycyna pastoralna".

Historia Wandy Półtawskiej  fascynuje swoją żywotnością, choć zawiera przerażające doświadczenie wojny światowej i obozu, w którym poddawana była eksperymentom paramedycznym. Dlatego jej bezkompromisowa obrona ludzkiego życia i stawanie przeciw półśrodkom: jak in vitro czy antykoncepcja – jest przemyślanym działaniem.

Pomódlmy się dziś za Jubilatkę, przypominając jedną z jej niezwykłych książek: By rodzina była Bogiem silna!