Zagłębiając się w książkę od Curzia Nitoglii „Macie diabła za ojca” uświadamiamy sobie, że tak właśnie się stało! Co najgorsze żydzi nie zdają sobie sprawy z tego, w jakiej obecnie znajdują się sytuacji.

Dzieło „Macie diabła za ojca” nie tylko udowadnia, dlaczego żydzi stali się czcicielami diabła, ale obrazuje także przedsoborowe stanowisko Kościoła katolickiego względem okoliczności, w jakich znaleźli się wyznawcy judaizmu. Publikacja porusza te kwestie z perspektywy teologicznej, etnicznej, a także politycznej, czy ekonomicznej. W książce można znaleźć odwołania do Biblii, tradycyjnego Magisterium oraz do twórczości autorów kontrrewolucyjnych, którzy w swoich pracach starali się przekazać informacje o sekretnym układzie żydowsko-masońskim, który za zadanie miał przeciwdziałać myślom głoszonym przez Kościół.

 

Wydawnictwo 3DOM pokusiło się o przetłumaczenie tego dzieła, ponieważ książka ta w fenomenalny sposób wyjaśnia faktyczne położenie, w jakim obecnie znajdują się wyznawcy judaizmu. Publikacja za zadanie ma również obalić błędny obraz postawy, jaką względem żydów i ich wiary przyjmuje Kościół katolicki – jego założenia nigdy bowiem nie popierały bezzasadnej wrogości wobec społeczności żydowskiej, jednocześnie jednak nie uznawały one wytycznych, którymi kierują się wyznawcy judaizmu. Często zdarza się jednak, że postawa katolików uznawana jest za przejaw antysemityzmu – nic bardziej mylnego. W końcu tylko poprzez mówienie o tkwieniu w błędzie społeczności żydowskiej mamy szanse uświadomienia ich, że droga, którą obrali, nie przyniesie im niczego dobrego, a już zapewne nie zaprowadzi ich do zbawienia. Nie ma bowiem niczego gorszego dla wyznawców judaizmu od pozostawienia ich w złudnym poczuciu bycia nadal obdarzonymi Bożą łaską.

Dzieło liczy około 700 stron, na których dość szczegółowo opisano charakterystykę żydów, ich sposób działania, a także to, jaką postawę przyjmują oni względem osób opowiadających się za Chrystusem. Książka „Macie diabła za ojca” Curzia Nitoglii dostępna jest już w przedsprzedaży na stronie Wydawnictwa 3DOM.

LINK https://3dom.pro/18778-macie-diabla-za-ojca-curzio-nitoglia-kubek-gratis.html