- Rekolekcje trwają 33 dni. Po tym czasie proponujemy małżonkom kolejne narzędzia, programy i uczestnictwo we wspólnocie, które będą prowadzić dalej do wzrostu relacji małżeńskich. Zachęcamy małżonków, aby przeszli te rekolekcje razem, wspólnie słuchając lub czytając treści rekolekcji i podejmując modlitwę. – piszą organizatorzy.

 

Dlaczego warto, abyście wspólnie wzięli udział w rekolekcjach małżeńskich RODZINA33:

 

  • Rekolekcje zbliżą Was do siebie, odnowią i jeszcze bardziej wzmocnią Wasze relacje. 
  • Wspólne wejście w ten czas stanie się okazją do jeszcze głębszego odkrycia Waszych więzi z Bogiem.
  • Rekolekcje na nowo ukażą Wam pełnię znaczenia słów przysięgi małżeńskiej oraz pozwolą zrozumieć wzajemną odpowiedzialność.

 

  • Rekolekcje rzucą światło na to, jak Wasze relacje małżeńskie oparte na prawdziwej, ofiarnej, odpowiedzialnej miłości mają budujący wpływ na rozwój Waszych dzieci. 
  • Rekolekcje przygotują Was na uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przed Bogiem i dadzą szansę na nowy, jeszcze piękniejszy początek.

 

- czytamy na stronie poświęconej tej inicjatywie. Znajdują się tam materiały do pobrania, wraz ze szczegółowymi instrukcjami jak rozpocząć rekolekcje, a także – świadectwa małżeństw, które już przeszły pewien etap tej duchowej drogi.

Polecamy!