Łk 19, 45-48

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Kiedy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać sprzedających, mówiąc im: „Napisano: «Dom mój będzie domem modlitwy», a wy zamieniliście go w kryjówkę bandytów”. I nauczał codziennie w świątyni. A wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma, a także przywódcy ludu, szukali okazji, aby Go zgładzić. Lecz nie wiedzieli, co mogliby zrobić, bo cały lud słuchał Go z zapartym tchem.

Łaska wewnętrznego oczyszczenia

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do wyrozumiałej miłości Boga do nas, że zapominamy lub zaniedbujemy walkę o jej prawa. Jezus przemienia nasze serca w żywe świątynie Boga. Czy mamy na tyle zapału i odwagi, aby uchronić świątynie naszych serc od zanieczyszczeń świata? Czy zauważamy, jaką niesprawiedliwość popełniamy, gdy prosimy Go, aby dzielił tę świątynię z praktykami grzechu w naszym życiu? Mamy troszczyć się o Jego dom. Jezus dał nam sakrament pokuty i pojednania, aby oczyścić nas ze wszystkiego, co nie jest Go godne.

Jezu, ofiaruję Ci moje serce, oczyść je z grzechu, obdarz mnie łaską i prowadź drogą świętości.

 

Wysłuchaj