Obszerne opracowanie dotyczące powstania via moderna opartej na myśli średniowiecznej, która stworzyła nową koncepcję racjonalności jako wolności (w tradycji szkotystycznej) oraz nowy sposób spojrzenia na relacje między bytem a językiem (na wzór terminizmu ockhamowskiego).

Autor, wychodząc od myśli  św. Franciszka z Asyżu, analizuje teologię i filozofię franciszkańską pierwszych wieków, koncentrując się na woluntaryzmie Ockhama i naukach o bycie Jana Dunsa Szkota. Udowadnia, że bez wkładu franciszkanów, współczesne myślenie o bycie, wolności i relacjach nie byłoby takie samo.

 

Więcej informacji o książce...