Jak czytamy na oficjalnej stronie WOT: "Celem wszystkich edycji konkursu, jest wyłanianie oraz wyróżnianie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju."
W pierwszym etapie konkursu zakwalifikowało się 40 pracodawców, z tego grona zaś komisja w Dowództwie WOT, wyłoniła 4 laureatów. Powitał ich generał brygady Maciej Klisz, który powiedział: „Generał wita szeregowego, wita żołnierza Obrony Terytorialnej, który jest jednocześnie pracodawcą. To właśnie pokazuje jak społeczną i jak inną niż inne rodzaj sił zbrojnych,  jest formacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan szeregowy jest współwłaścicielem firmy, a jednocześnie swoich pracowników werbuje spośród żołnierzy OT.”
 
Zwycięzcami zostali:
W kategorii mikro przedsiębiorstwo (do 10 zatrudnionych osób) SKY ACCES TEAM S.C. – pan Sylwester Mazurek, pan Jacek Ochnio, Mariusz Olkowski. Właściciele są członkami WOT.
W kategorii małe przedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 50 osób) TRANSPORT I SPEDYCJA MAX-POL – pan Sławomir Krakowiak.
W kategorii średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 50 osób) POCZTA POLSKA S.A. – przedstawiciel pan prezes Tomasz Zdzikot. 
W kategorii podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – z przedstawicielem panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim, Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, statuetkę odebrał pan Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek.