Mt 7, 21. 24-27

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi do Mnie: «Panie! Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom. Ale on nie runął, bo zbudowany był na skale. Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił. I upadek jego był wielki”.

Roztropność w życiu duchowym

Każdy z nas na pewno chciałby zbudować dom na skale, taki, który przetrzyma wszystkie kataklizmy. Każdy chce być mądry, a nie głupi. To normalne. W świecie materialnym zwykle wiemy, jak postępować. Aby podjąć właściwą decyzję, trzeba najpierw rozeznać sytuację. Roztropność jest nam też potrzebna w życiu duchowym. Nie wystarczy tylko przytakiwać Panu Bogu, trzeba pełnić Jego wolę. W życiu jest zbyt dużo gadulstwa, a za mało czynów. Na czym budujemy nasze życie? Na czym opieramy relacje z Bogiem i drugim człowiekiem? Dzisiaj nie wystarczą słowa, konieczne jest także czynne świadectwo wiary.

Jezu, proszę, abym swoje życie budował na solidnym fundamencie.

 

Wysłuchaj