Dzień z dobrym Słowem to coś więcej niż  zwykła kurtuazja, to sposób na kształtowanie kultury słowa, która wskrzesza drzemiący w narodzie potencjał, podnosi na duchu, wskrzesza nadzieję na teraz i każde jutro, a przede wszystkim wyzwala integrującą rolę słowa. Tylko człowiek posługuje się słowem, dlatego słowo posiada swoją osobową aktywność.  Uwolnijmy tajemnicę słowa, które buduje a nie niszczy!

 „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” (Ef 4,29) – zachęca nas do tego św. Paweł Apostoł.

W niedzielę  5 grudnia będziemy dzielić się dobrym słowem zawartym w Piśmie Świętym, rozdając przygotowane kartki i obrazki z cytatami biblijnymi ale też prosimy i zachęcamy, aby każde dobre słowo w tym dniu zostało przyjęte i posłane dalej. Niech w ten sposób „słowo staje się ciałem” czyli materializuje się w konkretny czyn podniesienia na duchu zasmuconych i przygnębionych ludzi. Słowo nadziei ożywia do życia i sprawia cuda. Niech ta świadomość dodaje nam wszystkim odwagi! 

Dołącz do nas!

                              Bogdan Kocańda OFMConv

                                     prezes Fundacji RSC