Najbardziej wykluczone cyfrowo są jednak osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby starsze. „Od 2003 r. do 2018 r. nie zmieniła się jedna rzecz – cały czas osoby wykluczone cyfrowo, to są osoby z najniższym wykształceniem i są to osoby najstarsze – mniej więcej w wieku 76 plus. W tej grupie wiekowej, w roku 2003 z internetu nie korzystało 97 proc., a w roku 2018 – 80 proc.” - przekazała Anna Turner z IFiS PAN, odpowiedzialna za opracowanie wyników badania dotyczących Internetu oraz nowych technologii.
To jednak nie koniec smutnych wieści: „W 2003 r. aż 96,4 proc rolników nie korzystało z internetu. W roku 2018 to było nadal 60 proc.” powiedziała Anna Turner podkreślając, że ponieważ Internet dostępny jest na wsi tak samo jak w mieście, większość rolników nie korzysta z niego z własnego wyboru.
Najwięcej użytkowników Internetu mieści się w przedziale wiekowym 18-24 lata. Tylko 0,4% osób w tej grupie nie korzysta z Sieci.