Mt 18, 12-14

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak się wam wydaje? Jeśli ktoś ma sto owiec, a jedna z nich się zgubi, czy nie pozostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie wyruszy na poszukiwanie zaginionej? Zapewniam was: Gdy ją znajdzie, ucieszy się nią bardziej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zgubiły. Podobnie wasz Ojciec, który jest w niebie, nie chce, aby zaginął nawet jeden z tych najmniejszych”.

Wielka dobroć Ojca

Pan nie tylko dzieli z nami radość. Jest również wtedy, kiedy przeżywamy jakiś trudny moment, doświadczamy bólu, cierpienia czy pustki, kiedy wydaje się nam, że Bóg o nas zapomniał. Ale tak nie jest. Bóg zawsze jest przy nas. A kiedy się pogubimy, szuka nas. Raduje się, kiedy nas odnajduje. Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Każdy z nas jest najważniejszy w Jego oczach. Jezus pragnie, abyśmy doświadczali wielkiej dobroci Ojca. Zawsze walczy o nas. Jego miłość nas chroni od całkowitego zagubienia. Jest wierny każdemu z nas. W swojej dobroci Bóg nas dźwiga i niesie przez życie.

Boże, dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że zawsze mnie szukasz i przychodzisz z pomocą.

 

Wysłuchaj