Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

ikony autorstwa: Jadwiga Kowalska, Edyta Wyrembska, Andrzej Binkowski i Andrzej Wilk,

Traktat czytają: o. Maciej Sierzputowski CSSp i Katarzyna Chrzan,

muzyka: Katarzyna Chrzan