Sebastian Kaleta, wiceminister Sprawiedliwości, był gościem Jacka Prusinowskiego w Sednie Sprawy (Radio Plus). O czym mówił?

- W toku realizacji planu IV Rzeszy, w tym elemencie realizacji polityki energetycznej według wizji Niemiec, Polska jest zduszona energetycznie, zależna od Niemiec i Rosji. Tracimy pole do samodzielnego rozwoju gospodarczego, stajemy się tylko i wyłącznie rezerwuarem siły roboczej, sprzedaży podstawowych produktów dla rynku niemieckiego. – stwierdził, nie przebierając w słowach. Przypomniał jednak, że Polska nie jest bezbronna, jak nie są bezbronne kraje członkowskie układu:

- Polskę próbuje się okraść z prawa weta. Zgodnie z traktatami powinniśmy powiedzieć “weto” i koniec dyskusji, ale próbuje się Polsce to prawo odebrać. Traktaty stanowią, że jeśli jakiś program unijny w zakresie ochrony środowiska wpływa na miks energetyczny w taki sposób, że jesteśmy sparaliżowani możliwością wyboru źródła energii, to kraj członkowski ma prawo do sprzeciwu. – powiedział.

Sebastian Kaleta odwołując się do raportu bankowego, który ujawnił ile będzie nas kosztować pakt klimatyczny Fit for 55: 2,4 bln zł do 2030 r. ), ukazał obecne wątpliwości jako spełnienie zapowiedzi Solidarnej Polski, a szczególnie jej lidera, Zbigniewa Ziobry.

Ciekawi nas, co w tej sytuacji planuje to ugrupowanie? W jaki sposób chce teraz ochronić polskie społeczeństwo?