„Serdeczne witamy Państwa na tradycyjnym naszym wileńskim opłatku. Od 2007 r.  AWPL-ZChR w organizuje opłatek, wspólne spotkanie w tym najpiękniejszym, najbardziej ciepłym okresie bożonarodzeniowym. Zawsze zapraszamy na opłatek naszych przyjaciół i zawsze nas gości jedna z wileńskich placówek. Dzisiaj jesteśmy w nowej placówce – w polskiej szkole początkowej na Antokolu” – witając zebranych powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Świąteczne spotkanie zgromadziło posłów AWPL-ZChR, dyrektorów polskich szkół i przedszkoli w Wilnie, radnych i samorządowców, kierowników zespołów artystycznych, przedstawicieli Towarzystwa Absolwentów „Zawsze wierni „Piątce” i innych polskich organizacji stołecznych, gości z Polski, duchownych.

„Dziękuję bardzo, że w tym jakże trudnym czasie pandemii znaleźliście Państwo czas i chęć, żeby być razem” – podziękowała Tamošiūnaitė.

Podkreśliła, że dzisiejsze spotkanie świąteczne nieprzypadkowo zorganizowano w stawiającej dopiero pierwsze kroki polskiej szkole na Antokolu. To dzięki staraniom przedstawicieli AWPL-ZChR udało się wywalczyć na użytek polskiej szkoły budynek przy ul. Šilo 15 (decyzję o powołaniu Szkoły Początkowej na Antokolu stołeczna Rada podjęła w 2018 roku). Jak wspominała Tamošiūnaitė, że gdy w 2017 r. polska partia weszła do koalicji w Radzie miasta, to „pierwszym naszym zadaniem było znalezienie budynku dla nowej polskiej szkoły na Antokolu”. Bo tej dzielnicy brakowało polskiej placówki szkolnej po tym, gdy w 2015 roku władze miasta, nie zważając na liczne strajki i protesty polskiej społeczności, przeniosły polskie Gimnazjum im. Joachima Lelewela, dawną słynną „Piątkę”, na inny brzeg Wilii – do dzielnicy Żyrmuny.

„Po dużym remoncie i renowacji dzisiaj mamy piękną, miłą i ciepłą szkołę. Nie brakuje tutaj gwaru dzieci, mamy wspaniałą profesjonalną kadrę pedagogiczną. Cały zespół, który tu pracuje, stara się jak najszybciej odbudować polską szkołę” – powiedziała wicemer Wilna.

Dodała, że na renowację szkoły wygospodarowano 1,8 mln euro, a na jej wyposażenie – jeszcze ok 500 tys. euro. „Dalej chcemy polepszać warunki dziecom, ale najważniejszy nasz cel, żeby w tej placówce nigdy nie brakowało gwaru dzieci, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i żeby każda polska rodzina mieszkająca na Antokolu oddała swoje dziecko do tej szkoły” – zaakcentowała Tamošiūnaitė.

Piękna nowoczesna placówka

O tym, jak się dzisiaj powodzi się Szkole Początkowej na Antokolu, opowiedziała jej dyrektor Aneta Gracjana Łapcun. Działająca od niespełna dwóch lat szkoła ma dwa piony – polski i rosyjski. Uczą się tu dzieci klas początkowych 1-4 oraz klasy wychowania wczesnoszkolnego, czyli tzw. zerówki.

„W 2020 roku rozpoczęliśmy działalność z 4 uczniami w pierwszej klasie i 14 wychowankami w „zeróweczce”. W tym roku szkolnym mamy już aż 87 dzieci” – mówiła dyrektor. Dodała, że społeczność szkoły dokłada wszelkich starań, aby ta liczba nadal się zwiększała, bo ogółem szkoła może pomieścić 230 dzieci. Liczy też na to, że wieść o nowej szkole szeroko rozejdzie się wśród wileńskich Polaków.

„Staramy się dzieci zaangażować, żeby rozumiały, czego się uczą” – filozofię szkoły przybliżyła zebranym dyrektor. Dodała, że szkoła jest nowoczesna, wszechstronna, nastawiona na osiągnięcie sukcesu, kierująca się szacunkiem i współpracą, panuje tu ciepły i życzliwy klimat, aby każde dziecko czuło się dobrze. A nad wszystkim czuwa młoda, ambitna i zgrana kadra pedagogiczna.

Szkoła otwarta jest na nowe metody nauczania – stosuje interdyscyplinarny model edukacji STEAM, łączący naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, uczy logicznego i twórczego myślenia, ponadto wdraża metody ciągłego doskonalenia, co jest nowością nie tylko na Litwie, ale i na świecie.

Placówka oferuje uczniom świetlicę, rozmaite kółka, m.in. języka angielskiego, logicznego myślenia i przedsiębiorczości, a także zajęcia karate, piłki nożnej, klub młodego czytelnika, teatrzyk.

Polska szkoła na Antokolu – pierwszym warunkiem utworzenia koalicji

Do zebranych, jak do jednej wielkiej wileńskiej rodziny, zwróciła się Wanda Krawczonok, prezes oddziału AWPL-ZChR miasta Wilna. Złożyła zbranym świąteczne życzenia oraz przekazała pozdrowienia od Waldemara Tomaszewskiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Mówiąc o początkach powołania nowej polskiej szkoły na Antokolu, Wanda Krawczonok podkreśliła, że jednym z warunków, jakie lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski przedstawił dla mera Remigijusa Šimašiusa w trakcie negocjacji koalicyjnych, było właśnie powołanie polskiej placówki szkolnej na Antokolu. „Dziś bardzo się cieszymy, że na naszym tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, które co roku odbywają się w coraz to innej szkole, gościmy właśnie tu na Antokolu. Dziękuję dla pani dyrektor, dziękuję dla naszych radnych za ich starania w dziedzinie szkolnictwa, bo to nie jest łatwo zachować polską oświatę” – mówiła Krawczonok.

Wspólna determinacja w obronie polskiej oświaty na Antokolu

Życzenia świąteczne zebranym złożyli posłowie z ramienia AWPL-ZChR w Sejmie RL: Rita Tamašunienė, Beata Pietkiewicz i Czesław Olszewski. Słowa podziękowania skierowali do radnych AWPL-ZChR w Radzie m. Wilna za to, że z taką determinacją dążyli do powołania nowej polskiej szkoły. „Wspólna determinacja, wspólna wiara w to, że na Antokolu ma być polska placówka oświatowa, i te starania, które administracja i radni wykonali jako „osobną misję” będąc w koalicji rządzącej – dzisiaj ten fakt bardzo cieszy. Bardzo jest miło spotkać się dzisiaj tu, w szkole na Antokolu” – mówiła Tamašunienė. Zachęcała wszystkich, aby tą dobrą wiadomością o nowej polskiej szkole dzielić się z innymi. Wyraziła nadzieję, że nowa placówka będzie szybko się rozwijała.

Obecnie nowoczesny budynek szkolny mieści 10 klas, salę sportową, bibliotekę, stołówkę, kuchnię gotującą posiłki na miejscu, amfiteatr.

A mogło tego nie być, gdyby nie aktywna postawa polskiej społeczności, która nie dała za wygraną, nawet kiedy na Antokolu zabrakło polskiej szkoły. Nie pogodziła się z decyzją konserwatywno-liberalnych władz miasta o przeniesieniu działającego w tej dzielnicy od ponad 70 lat Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela do dzielnicy Żyrmuny. I nie zważając nawet na to, że ten i ów nie wierzył w pomyślne rozwiązanie krzywdzącej sprawy, a niektórzy zdradzili polską oświatę, dbając o własny interes. Była stanowcza pozycja AWPL-ZChR, z prezesem na czele, że na Antokolu nie może zabraknąć polskiej oświaty. „Nigdy nie zgodzimy się na buldożerową decyzję wyrzucenia polskiej szkoły z Antokolu” – stanowczo wielokrotnie podkreślał lider polskiej społeczności Waldemar Tomaszewski.

„Nigdy nie zapomnę tych wieców, przeżyć, wspólnej walki o polską oświatę i dzisiaj mamy ogromny sukces – mamy na Antokolu świetną placówkę oświatową” – powiedział podczas spotkania poseł Czesław Olszewski.

Życzenia, kolędy i bilety do kina

Jolanta Wiśnioch, wicekonsul RP w imieniu ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej pogratulowała wszystkim, których „wysiłki i starania zaowocowały stworzeniem tak wspaniałej placówki oświatowej”. Życzyła dyrektor i wszystkim Polakom mieszkającym na Antokolu i okolicznych dzielnicach, aby nowa placówka niosła kaganek oświaty i tworzyła ognisko polskości, które tradycyjnie istniało na Antokolu.

Spotkanie świąteczne oddziału AWPL-ZChR uświetniły kolędy w wykonaniu zespołu „Cztery Plus”. Zebranych pobłogosławił proboszcz kościoła pw. św. Piotra i Pawła ks. Wojciech Górlicki. Wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, składając nawzajem życzenia. W tym świątecznym dniu nie zapomniano też o uczniach antokolskiej szkoły – został przekazany dla nich świąteczny prezent – bilety do kina.