Książka sprawnie przenosi Czytelnika pomiędzy Bitwą Warszawską a Hollywood, Rządem Światowym a naukami kardynała Wyszyńskiego. Co łączy wszystkie, tak pozornie niezwiązane ze sobą tematy? Na to pytanie odpowiada Autorka, która przedstawia niesamowitą historię przekazaną jej przez babcię, na której to proceder skandaliczny proceder odcisnął znaczące piętno. Usankcjonowana prawnie lichwa niszczyła bowiem systematycznie uczucie bezpieczeństwa w rodzinie. Okradała Polaków z sił, zarówno materialnych, jak i moralnych. To przez nią własność należąca od pokoleń do jednej rodziny z dnia na dzień trafiała w ręce Skarbu Państwa. Taki właśnie los spotkał dwór Stara Hańcza, podle odebrany jego prawowitym właścicielom. Lichwa rozpełzła się po całym świecie, niszcząc życia całych pokoleń.

 

Zagłębiając się w lekturze, Czytelnik ma okazję poznać realia życia na przełomie XIX i XX wieku, okraszone niezmordowaną i nieustępliwą lichwą, dręczącą właścicieli ziemskich. Ma on szansę poznać m. in. historię rodziny Bnińskich oraz należącego do nich pałacu w Samostrzelu. Na kartach książki nie braknie także opisu epidemii grypy hiszpanki z lat 1918-1919 jak i innych, istotnych dla owego okresu wydarzeń.

 

Autorka obrazowo przedstawia skutki wprowadzania tzw. sprawiedliwości społecznej, która, z pomocą lichwy i rządowych dekretów, ograbiła posiadaczy ziemskich z ich dóbr. Książka ukazuje, w jaki sposób przekazywane z pokolenia na pokolenie dobra nagle znalazły się w posiadaniu Skarbu Państwa. Opisuje, w jaki sposób jednym rozporządzeniem Bierut zmienił życie wielu rodzin w smutną walkę o byt. Ludzie zaś, od lat pielęgnujący rodzinne majątki, w bandycki sposób zostali uczynieni nędzarzami.

 

Zachęcamy Państwa do nabycia tej wyjątkowej lektury, przedstawiającej nie tylko czym jest lichwa, ale i dobitnie ukazującej tragiczne skutki jej działania: