Nagranie o którym mowa powstało w 1896 roku i jest prawdopodobnie pierwszym nagraniem, na którym widać Papieża Leona XIII. Niedawno, ledwie 3 miesiące temu, zostało ono odnowione i pokolorowane. Ponadto zostało przystosowane do najnowszych możliwości technologicznych - można je obejrzeć w jakości Full HD a nawet 4K.
Na nagraniu widać uśmiechniętego Papieża błogosławiącego oglądających film oraz biorącego udział w uroczystości. Uwagę zwraca fakt, że Ojciec Święty zachowuje się przed kamerą naturalnie i życzliwie traktuje nowinkę technologiczną (warto pamiętać, że wynalazki takich pionierów jak braci Lumière czy Kazimierza Prószyńskiego były wówczas czymś nowym i wciąż ulepszanym).
Odświeżoną i pokolorowaną wersję filmu można znaleźć pod linkiem.
Natomiast czarno-białą wersję oryginalną pod linkiem.
 
Pontyfikat papieża Leona XIII przypada na lata 1878-1903. Był autorem wielu encyklik. W Aeterni Patris napisanej w 1879 roku wzywał do studiowania myśli św. Tomasza z Akwinu; w Humanum genus z 1889 roku stanowczo krytykował masonerię uznając ją za sprzeczną z katolicyzmem. Encyklika Rerum novarum wydana w 1891 roku odrzucała socjalistyczne idee walki klas, jednocześnie Papież wskazywał w niej na potrzebę godnego traktowania robotników i respektowania ich praw.
Na arenie politycznej Papież Leon XIII doprowadził między innymi do zmiany polityki stosowanej przez Ottona von Bismarcka wobec Kościoła czyli Kulturkampfu i w konsekwencji do unormowania stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Niemcami.