Modlitwa o uwolnienie świata od wszelkiego zła


O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Amen

 

A fame et bello, libera nos.
A nucleari bello, ab immani exit omnium nostri et ab omni nere belli,
libera nos.
A peccatis contra hominis vitam inde ab eius cenceptu, libera nos.
Ab odio et contempo digitati Filiorum Dei libera nos.
Ab omni genere iniustitiae in vita sociali, in vita civitatis, in vita
nationum omnium libera nos.
A contempt mandatorum Dei libera nos.
A conatibus excitandi contemptum  ipsius verae notionis Dei in
cordibus hominum , libera nos.
A supprimendo conscientiam boni et mali, libera nos.
A peccati contra Spiritus Sanctum committendis, libera nos, libera
nos

                            .

 

O utworze opowiada autor muzyki, Jakub Polaczyk:

- Utwór do tekstu św.Jana Pawła II z modlitwy z 1984 roku, jaką odmówił w Fatimie. Utwór został zaakceptowany przez Watykan, a tłumaczenia łacińskiego dokonał profesor z Warszawy Jerzy Wojtczak-Szyszkowski. Zamiarem było skomponowanie utworu koncertowego na głos i orkiestrę, ale krótkiego, niczym krótka notka muzyczna w formie współczesnej muzycznej modlitwy. Tekst mnie poruszył, chciałem coś napisać do słów św. JP II, ten tekst mi się przypomniał i chodził mi po głowie od dłuższego czasu. Pochyliłem się nad tymi słowami w 100. rocznicę urodzin Papieża, napisałem moją muzykę do tych poruszających i ważnych słów. Ten tekst, to jest w sumie taki jakby egzorcyzm św. JP II.
 
Niewiarygodne!!! 
 
Był prawykonany na Ukrainie podczas Sacrarium 2021 we Lwowie.
 
Solistką była:
Liliya Nikitchuk - mezzosopran
Dyrygent: Ferdinando Nazzaro
 
Posłuchaj utworu...