Wiele osób w Kościele, posiadających liberalne podejście do nauki katolickiej i pragnących wprowadzenia w niej rozmaitych zmian, mogło mieć nadzieję, że nowy papież, w odróżnieniu od poprzednika, uznawanego za konserwatystę Benedykta XVI, prezentować będzie nieco bardziej „postępowe” nastawienie odnośnie wielu elementów doktryny. Dziś, z perspektywy dziewięciu lat posługi Ojca Świętego oraz w obliczu nowych wyzwań, jakie dostrzegamy na horyzoncie najbliższej przyszłości, możemy powiedzieć, że w pewnych kwestiach „progresywiści” nie zawiedli się. Choć Franciszek I w jednoznaczny sposób ocenia zjawiska takie jak aborcja czy eutanazja, w wielu znaczących aspektach wiary jego działania budzą wątpliwości, niepokój, a niekiedy zdecydowany sprzeciw wiernych. Adhortacja Amoris laetitia, stawiająca w niejasnym świetle naukę o nierozerwalności małżeństwa, honorowanie w Watykanie pogańskiego bożka Pachamamy, dyskusyjne deklaracje ekumeniczne w relacjach z przedstawicielami odłamów chrześcijaństwa oraz innych religii, ignorowanie heretyckich zabiegów episkopatów niektórych państw europejskich, niejasna w zamierzeniach droga synodalna –wszystko to każe nam zadać sobie pytanie: dokąd prowadzi Owczarnię Chrystusową ten, który miał być wiernym pasterzem, a którego głosu owce niejednokrotnie nie mogą rozpoznać? Czy zjawiska, jakie dostrzegamy, możemy oceniać w kategorii realizowania strategii pewnej grupy ludzi, dążącej do przeforsowania konkretnych rozwiązań doktrynalnych? Komu zależało, aby to właśnie kardynał Bergoglio założył na swój palec Pierścień Rybaka?

Wydawnictwo 3DOM przedstawia Państwu książkę Pawła Chmielewskiego Papież Franciszek i mafia z Sankt Gallen, w której autor wnikliwie analizuje okoliczności, towarzyszące wyborowi obecnego papieża w szerszym kontekście prób dojścia do władzy kościelnej środowiska, jakie można określić mianem „progresywnego”. Publicysta w swojej pracy przedstawia szersze tło, jakie zarysowało się w chrześcijańskiej rzeczywistości po zmianach II Soboru Watykańskiego i opisuje poszczególne aspekty pontyfikatu argentyńskiego papieża, sprawiające wrażenie idealnie wpasowanych w plan dokonania rewolucji w Kościele katolickim.

Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa: https://3dom.pro/18991-papiez-franciszek-i-mafia-z-sankt-gallen-pawel-chmielewski.html Zachęcamy do lektury niezwykle wartościowej pozycji, która powinna zainteresować każdego, komu zależy na dobru Kościoła Katolickiego i kto pragnie zapoznać się z ważnymi faktami dotyczącymi najnowszej historii papiestwa.