Wybuch wojny 24 lutego 2022 r. spowodował skierowanie potężnego wsparcia ze strony Polaków (pieniądze są wypracowane przez polskich podatników) w kierunku Ukrainy jak i  Ukraińców, którzy znaleźli się obecnie na terenie Polski.

Czy w tej sytuacji można mówić o niezgodzie i oczekiwać pojednania?

Intencją autorów apelu jest zapewne ZBUDOWANIE RELACJI POLSKO UKRAIŃSKIEJ NA PRAWDZIE, co do tej pory nie miało miejsca. Jest to słuszna idea aby budować na prawdzie.

Komisje historyczne polsko ukraińskie już pracowały nad naszymi wzajemnymi relacjami i rezultat był taki jak poniżej umieszczony w gazecie w 2017 roku:

Środa , 22 listopada 2017

Zawsze problemem jest interpretacja faktów i tutaj nie musi być jednomyślności, ale co do samych faktów możemy stwierdzić, że było tak, a nie inaczej. Tymczasem już rok temu pojawiły się pierwsze oznaki, że NASZYM PARTNEROM NIE ZALEŻY NA PRAWDZIE – mówi prof. Waldemar Rezmer. Polski historyk ZREZYGNOWAŁ WŁAŚNIE Z PRZEWODNICZENIA Polsko-Ukraińskiemu Forum Historyków.  

 

CO JEST POTRZEBNE DO BUDOWANIA RELACJI NA PRAWDZIE?

Pojednanie może nastąpić  MIĘDZY SPRAWCĄ  A JEGO OFIARAMI.

Sprawca (zbrodniarz) winien zastanowić się nad popełnionym czynem , zobaczyć wyrządzoną przez siebie krzywdę  jako zło przeciw Bogu i człowiekowi, żałować szczerze za wyrządzone zło  A NIE MÓWIĆ WY TEŻ.

Jako przedstawiciel polskiego narodu, który NIGDY NIE ZGOTOWAŁ INNEMU NARDOWI CZY GRUPIE ETNICZNEJ HOLOCAUSTU ZA TO, ŻE JEST INNYM NARODEM –

nie wyrażam zgody na obrażanie w ten sposób  honoru Rzeczypospolitej, która jeśli   powiększała się dołączając nowe ziemie choćby poprzez Unię, dawała nowym obywatelom te same prawa, taką samą opiekę i tolerancję jakie mieli mieszkańcy całej Rzeczypospolitej.

 

Chrześcijanie czynią wyznanie przed spowiednikiem w konfesjonale , sprawca (zbrodniarz)  winien przyznać się do popełnionego czynu PUBLICZNIE ABY TEN CZYN ZOSTAŁ POTĘPIONY,  przyznać się przed skrzywdzonymi i  przed światem.

Sprawca (zbrodniarz)  PROSI SKRZYWDZONYCH  O PRZEBACZENIE.

Sprawca (zbrodniarz)   ZOBOWIĄZUJE SIĘ,  że nie będzie tego więcej czynił.

Sprawca (zbrodniarz)   NAPRAWIA WYRZĄDZONE KRZYWDY.

To wszystko stanowi istotę przebaczania czyli POJEDNANIA NA PRAWDZIE.

 

Nie możemy  powiedzieć Żydom:  przebaczymy i wy nam przebaczcie - gdy oni nas kłamliwie  oskarżają o odpowiedzialność za shoah a sprawcami shoah są inne narody.  To samo  próbują uczynić polskojęzyczni Ukraińcy przebywający w Polsce – nie możemy na to się zgodzić , RELACJE BUDUJEMY NA PRAWDZIE!

 

PRZEBACZAĆ MOGĄ OFIARY SPRAWCY, KTÓRY PROSI  O PRZEBACZENIE.

Czy Ukraińcy proszą o to?

Czy prezydent  Zelenski powiedział  swoim rodakom, Polakom i światu o odpowiedzialności Ukraińców za  szczególnie okrutną zbrodnię na Polakach zamordowanych, wypędzonych w jednej koszuli, okaleczonych fizycznie i psychicznie, ograbionych z majątku gromadzonego przez przodków a nawet z mogił przodków niszczonych przez Ukraińców na potęgę.

Uczyniła to  pani  Merkel mówiąc o niemieckim ludobójstwie w Oświęcimiu otwartym tekstem:

ZA TO , CO SIĘ  STAŁO WINNI SĄ NIEMCY.

 

Jak widać można przyznać się do winy  i robić swoje. Przyznanie się do winy nie przeszkadza  Niemcom przy pomocy polskojęzycznych przedstawicieli niszczyć  Polskę i chwalić się, jak mądrze rządzą w UE.

Ale to dzieje się po tym, gdy  ŚWIAT JUŻ POZNAŁ PRAWDĘ o II wojnie światowej i o POLAKACH JAKO JEJ OFIARACH , DLATEGO ŁATWIEJ NAM POLEMIZOWAĆ I BRONIĆ INTERESU POLSKI I POLAKÓW.

 

Jeśli chodzi o relacje ze wschodnim sąsiadem – zabronione było po II wojnie mówienie o tym Polakom na lekcjach historii i publicznie, prowadzenie oficjalnie  badań i tworzenie publikacji, rozpowszechnianie w mediach krajowych i zagranicznych, co pozwoliłoby nam i światu poznać prawdę o tych relacjach i o ludobójstwie nacjonalistów ukraińskich na narodzie polskim, żydowskim, ormiańskim.

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED OSZCZERCAMI SKORO NIE ZNA SIĘ HISTORII?

 

Ukraińcy wypierają fakt istnienia Rzeczypospolitej  z pamięci swego,  naszego narodu i przede wszystkim świata od dawna. Czynią to z niechęci do polskości ( delikatnie powiedziane),  nie mają żadnego poczucia winy.

Kanadyjska i amerykańska, bardzo silna diaspora ukraińska już od zakończenia II wojny pracowała nad fałszowaniem relacji polsko ukraińskich, o czym pisał ukraiński historyk Wiktor Poliszczuk mieszkający w Kanadzie i Polacy, którzy zmuszeni do banicji tam żyli.

Ukraińcy w Polsce demonstrują od lat lekceważący stosunek do Polski i brak chęć bronienia Jej interesu.

 

NIGDZIE  NA UKRAINIE NIE MA  POLSKIEJ FLAGI ---- choć w polskim parlamencie polską zastąpiono ukraińską!!!

 

Autorzy apelu wzywają do pojednania -  przecież Ukraińcy doskonale czują się w Polsce – może chodzi o

APROBATĘ BY W MUZEUM, byłym więzieniu polskich patriotów na Łąckiego we Lwowie była w angielskim i ukraińskim języku informacja,  że Ukraina była POD POLSKĄ OKUPACJĄ OD 1918R.

Wiele takich kuriozalnych, fałszywych treści znaleźć  można na Ukrainie jak i wiele miejsc gloryfikowania przywódców nacjonalistów Bandery, Szuchewycza, Melnika - winnych okrutnej zbrodni dokonanej na narodzie polskim, żydowskim, ormiańskim - z pobudek rasowych. WE LWOWIE ROK 2022 OGŁOSZONO ROKIEM UPA!

Czy mamy aprobować  by Ukraińcy zamieniali rolami kata i ofiarę i fałszowali historię Rzeczypospolitej , będącej przedmurzem chrześcijaństwa ?

Na murze KOLEGIATY W ŻÓŁKWI, która  przez ród Sobieskich zbudowana i wyposażona jako Panteon Narodowy Ukraińcy WMUROWALI  POPIERSIE CHMIELNICKIEGO. Mamy zgodzić się z ich wersją historii , czyli usprawiedliwiać  Chmielnickiego za rzeź na Polakach i Żydach? Tak uczynił  autor Ludowej historii Polski, p  Leszczyński,  z czym polemizował prof. Andrzej  Nowak.

Naszą historię już od dawna piszą ukraińscy „specjaliści" , mamy to zaakceptować?

A o naszym dziedzictwie kulturowym ,  które Ukraińcy odziedziczyli po Rzeczypospolitej nie chcą powiedzieć turystom we Lwowie i innych, drogich Polakom miejscach na Ukrainie. To jest żenujące, iż nasze kulturowe dobra zostają przerabiane na ukraińskie w bardzo prymitywny sposób.

 

Apel „środowiska akademickiego" nie jest apelem broniącym interesu Rzeczypospolitej, nie jest też napisany w duchu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

 

 „I CHOCIAŻ BY OBWIESZCZONO NA TRANSPARENTACH NAJROZMAITSZE WEZWANIA DO MIŁOWANIA WSZYSTKICH LUDÓW I NARODÓW NIE BĘDZIEMY TEMU PRZECIWNI, ALE BĘDZIEMY ŻĄDALI ABYŚMY MOGLI ŻYĆ PRZEDE WSZYSTKIM DUCHEM, DZIEJAMI, KULTURĄ I MOWĄ NASZEJ POLSKIEJ ZIEMI WYPRACOWANEJ PRZEZ WIEKI ŻYCIEM NASZYCH PRAOJCÓW"

 

 

Uważam, że  czynienie  Petlury - który mordował Żydów, o czym Szymon Wiesenthal , żyd ścigający zbrodnie II wojny światowej  mówił oficjalnie całemu światu -  bohaterem i przykładem w naszej historii nie może być  intencją Polaka dbającego o honor i dobre imię Polski. Pamiętajmy , ulubiony adiutant Piłsudskiego,  Lis Kula zabity został przez Ukraińca.

 

Dla tych, którzy odwołują się do pojednania z Niemcami:

Pojednanie czyli list do biskupów niemieckich został napisany  po tym, gdy CAŁY ŚWIAT OBIEGŁY ZDJĘCIA STOSÓW TRUPÓW I INNYCH DRASTYCZNYCH ZDJĘĆ MÓWIĄCYCH O REALIZOWANYM PRZEZ NIEMCÓW HOLOCAUŚCIE  23 narodów! Widzieli ofiary niemieckiego ( w tym ukraińskich oficerów i żołnierzy)   ludobójstwa wyzwalający obozy Francuzi Amerykanie Belgowie.. Cały świat o niczym innym nie mówił!!!!

Proces norymberski był transmitowany i obserwowany przez mieszkańców świata, wyroki na morderców wydawali w swoich krajach Szwedzi , Austriacy  ...to zasadnicza różnica, nie dajmy sobą manipulować!!.

 

Ukraińscy naukowcy, politolodzy i inni specjaliści – doradcy rządowi  zostali przyjęci do wszystkich państwowych instytucji.

Czy możliwe jest,  że po zakończeniu wojny zostaną zwolnieni z tych posad i przestaną być doradcami uładzenia (fałszowania )  historii Polski zgodnie z wolą narodu ukraińskiego?  Czy pozwolą się zwolnić i my Polacy wtedy przedstawimy fakty z naszej historii?

 

Czy Środowiska Kresowian zechcą zająć stanowisko wobec apelu  choć nie zostały zaproszone do jego współtworzenia ?

 

Bożena Ratter