Kim był św. Ojciec Maksymilian – wiemy wciąż mało. Niezłomny Rycerz Niepokalanej, wzór dla naszych Żołnierzy Niezłomnych, patron dla naszych rodzin, niestrudzony wydawca, redaktor i autor tekstów, zebranych w Pismach i Konferencjach, zasłynął z aktu heroicznej miłości bliźniego – dlaczego jest prześladowany i zwalczany wśród wielkich tego świata?

Uważnym okiem

Rajmund Kolbe, wychowany w patriotycznej i katolickiej rodzinie, bez problemu dostrzegł przekłamania jakim poddani są ludzie, przebywający w niewoli szatana. Jego słowa są dla nas przestrogą, by nigdy nie uwierzyć tym, którzy nauczyli się kłamać zawodowo.

Masoneria zarówno jak i komunizm, przeciwstawiają się Kościołowi Bożemu, ale podczas gdy masoneria nie kwestionuje teoretycznie własności prywatnej (praktycznie wymaga od członków oddania dla siebie wszystkiego), to komunizm teoretycznie i praktycznie zaprzecza prawu własności. Masoneria jednak jest bardziej rozpowszechniona wśród ludzi wpływowych i systematycznie a skrycie kieruje prawie całą robotą przeciw Kościołowi.

Tu i tam znajdujemy tych samych żydów tańczących dookoła złotego cielca” (Pisma, cz. I)

Święty odsłonił szczegółowo istotę masońskiego zakłamania: „Nie ograniczają się oni do głoszenia fałszu słowem, ale też, i to bardzo obficie, zasypują nasze miasta i wioski najróżniejszymi drukami w postaci czasopism, broszur, kartek ulotnych, a nawet książek. (…) Za tymi strażami przednimi idzie dopiero gros armii nieprzyjaciela. Kto nim jest? Masoneria.”

 Wskazał mechanizm działania masońskiego: „wynosi na piedestał osoby, które chce i strąca je, kiedy zapragną one działać na własną rękę” . Stwierdził wreszcie wprost:   „Masoneria jest głową smoka piekielnego – Maryja zetrze tę głowę”  (Pisma, cz. II)

Św. Papież Jan Paweł II pisał wprost o strukturach grzechu, które są dla ludzi w nich żyjących niewyobrażalnym uwikłaniem. Dlatego zapytany - w dokumencie Quaesitum est – o prawo masonów do Komunii Świętej, potwierdził – wraz z późniejszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI, że osoby należące do masonerii są poza Kościołem. W ten sposób runęły wszelkie złudzenia zakonu szatana, budowane na przekonaniu o umiejętności sterowania Kościołem i tzw. rządzie dusz na całym świecie.

W duchu prawdziwej miłości

Św. Ojciec Maksymilian nie jest bohaterem jednego czynu, lecz człowiekiem, który przez całe swoje życie dążył do jednego, by:

Zdobyć cały świat dla Pana Jezusa Chrystusa przez Niepokalaną.

Taki jest cel Rycerstwa Niepokalanej, założonego w 1917 roku w odpowiedzi na bluźniercze antyprocesje masońskie w Rzymie, pełne pychy i arogancji – jak dzisiejsze czarne marsze i wszystko, co pochodzi od szatana. Zapowiedziano wówczas ataki na kościoły, walkę z rodziną, która jest ostoją normalności w uwikłanym świecie. W tej chwili obserwujemy bezczelną realizację tych założeń…

Co mamy robić wobec takich zagrożeń duchowych, przekładających się na konflikty polityczne, pozorne ze swej natury? Jak rozpoznawać, kto jest autentycznie zwolennikiem prawdy, a kto zniewolony, dąży do zniewolenia innych?

Modlitwa ożywia działanie

 

Św. Ojciec Maksymilian zalecił noszenie Cudownego Medalika i codzienne odmawianie Aktu Strzelistego:

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy oraz za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za (masonami) nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

W ten sposób wyznaczył drogę Rycerstwu Niepokalanej, które opierając się na modlitwie, ewangelizuje w tych trudnych czasach, korzystając z postępu technologicznego, ale nie pozwalając by ten postęp stanął ponad istotą ewangelizacji.

Zaproszenie

Rycerstwo Niepokalanej, obecne na całym świecie, ma swoje dni narodowej modlitwy, kiedy spotyka się by rozważać swoją misję i uczyć się być przy drugim człowieku.

Na takie właśnie spotkanie zapraszamy do Niepokalanowa 30 lipca, kiedy to cała wspólnota rycerska odnowi Akt Poświęcenia się Niepokalanej.

ZOBACZ PROGRAM!

Następne kolejno jest Wielkie Zawierzenie (6-22 sierpnia), o którym napiszemy więcej wkrótce.

Dlaczego myśleć o tym dzisiaj? Jest lato, okres wakacyjny, który może stać się czasem pielgrzymowania – może warto wybrać się w tę drogę?

 

Aleksandra Pietkiewicz