Ewangelia na co dzień. Środa, 10 sierpnia 2022

0
0
0
/ pixabay

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

J 12, 24-26

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do uczniów: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć”.

Droga ziarna

Kochamy życie bez większych problemów, niechętnie akceptujemy krzyż czy wyrzeczenie. Tymczasem Jezus wskazuje, że droga do życia wiecznego prowadzi przez obumieranie, tracenie czegoś z siebie. Nie przeceniajmy swojego życia na ziemi. Podążajmy drogą ziarna. Nie bójmy się. Obumieranie jest częścią życia. Co jakiś czas doświadczamy porażki. Co więcej, jest ona nam potrzebna. Oczyszcza naszą miłość z egoizmu, umacnia więź z Bogiem. Przypomina, że naszą drogą jest podążanie za Chrystusem, bo tam, gdzie On jest, tam będzie też Jego sługa. Czyż nie tego pragniemy?

Jezu, proszę, abym umiał przyjąć każdą porażkę jako potrzebną i potrafił zauważyć jej owoce.

 

Wysłuchaj

Źródło: L24 lt

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną