Ewangelia na co dzień. Czwartek, 8 września 2022

0
0
0
Najświętsza Maryja Panna Matka Boża
Najświętsza Maryja Panna Matka Boża / pixabay

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej

Mk 1, 1-16. 18-23

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Jezus przychodzi uleczyć ludzki grzech

Rodowód Jezusa Chrystusa to tekst zupełnie inny niż poddane cenzurze rodowody władców. W drzewie genealogicznym naszego Pana znajdziemy bowiem wiele postaci, z których nie można być dumnym: grzeszników, morderców, rozpustników. Gdyby chodziło o kronikę jakiegokolwiek ziemskiego królestwa, zostaliby oni wymazani w tej historii. Tymczasem Jezus przedstawiony został w całej prawdzie, tylko ona wyjaśnia powody, dla których doszło do tajemnicy wcielenia. Jezus przychodzi uzdrowić to, co w historii człowieka zatrute, uleczyć to, co jest w historii ludzkości grzechem.

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak wiele jest we mnie miejsc chorych i obolałych. Ulecz mnie przez Twoje święte przyjście w historię mojego życia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Wysłuchajmy

Źródło: l24 lt

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną