Rekolekcje intronizacyjne rozpoczęły się w Niedzielę, zakończyły we wtorek. Każdego dnia O. Andrzej Zając redemptorysta przybliżał wiernym sens aktu, który mieli złożyć. Niedzielna nauka była wyjaśnieniem, dlaczego intronizujemy Najświętsze Serce Pana Jezusa Chrystusa. Przywołane zostało nauczanie papieskie: Ojców Świętych: Piusa XI, Leona XIII i św. Jana Pawła II – o tym, że Syn Boży z samej Swej Istoty już ma prawo do tego, by królować ponad królami i władcami tego świata. Jest to królowanie absolutne, doskonałe i niepowtarzalne – a jego miejscem są nasze serca, dusze, umysły, wola, uczucia, i wszelkie dziedziny naszego życia osobistego i społecznego.

Pan Jezus Chrystus Jest zatem Królem nad królami, Panem panów – co zostało ujęte w broszurkach informacyjnych i ugruntowane w trakcie rekolekcji – i nie ma takiego kawałka, który nie podlegałby Jego władzy. Ale – człowiek ma wolną wolę, może zatem uznać to królewskie panowanie Syna Bożego, albo oszukiwać siebie samego, że ono go nie dotyczy.

Rekolekcjonista podkreślił, że ten akt intronizacyjny to uznanie istniejącego już panowania Jezusa Chrystusa i zaapelował, by był to akt przenikający nas do głębi. Aby to nie były puste słowa, dęta forma, bez zasadniczej treści, którą weryfikuje życie.

Dzień I: Intronizacja w wymiarze osobistym

W poniedziałek dokonało się wydarzenie stanowiące podstawę do przeżycia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa – osobiste złożenie aktu, które odbyło się po Komunii Świętej. Dlaczego tak? Bo chodziło o to, aby każdy uczestnik ceremonii miał szansę podejść do Boga z czystym sercem. Temu służyła spowiedź umożliwiona przed Mszą Świętą i w trakcie liturgii.

Wierni odczytywali tekst aktu, który jest prosty do zapamiętania:

 

Odpowiadając na miłość Twego Boskiego Serca

wyznaję: Jezu, Jesteś Królem

Jezu, Jesteś moim Królem!

Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!

Oto jestem!

 

W nauce tego dnia dowiadywaliśmy się, w jaki sposób Miłość Boga rodzi w nas miłość do Niego i do naszych bliskich, szczególnie do naszych bliskich zmarłych, którzy potrzebują naszej pomocy, gdy trafiają do Czyśćca. O ile Niedziela była skoncentrowana na Bożej Mądrości, poniedziałek jako omówienie Bożej Miłości stanowił wstęp do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa w naszych rodzinach.

 

Dzień II: Intronizacja domowa

Ten dzień – (wtorek) był trudniejszy, bo trwały intensywne przygotowania do Intronizacji w wymiarze społecznym, dlatego trudniej było skupić się na nauce rekolekcyjnej, ale z pomocą przychodzi broszurka, z której przytoczymy teraz:

PROGRAM INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA CHRYSTUSA

w naszych rodzinach

 

 1. Znak Krzyża Świętego
 2. Słowo Boże (EF 5,21-6,4)
 3. Modlitwa do Ducha Świętego
 4. Wyznanie wiary
 5. Akt Intronizacji
 6. Podpisy pod Aktem Intronizacji
 7. Umieszczenie obrazu na godnym miejscu
 8. Rozważenie jednej tajemnicy Różańca
 9. Pod Twoją Obronę
 10. Pieśń maryjna
 11. Pieśń do Chrystusa Króla lub Serca Bożego

 

Jest bardzo znamienne, że ten Akt rodziny składały w domach, o godzinie 21 – czyli w porze Apelu u naszej Królowej Niepokalanej. U nas na portalu udostępniamy ten program teraz, aby Państwa rodziny mogły dołączyć duchowo do parafii w Zambrowie. Szczególnie zaproszone są do tego rodziny rycerskie, oddane już Bogurodzicy Dziewicy Maryi. Wasza modlitwa jest tu niezmiernie potrzebna.

Podczas rekolekcji poznaliśmy historie rodzin, które oddały się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa i dzięki temu przetrwały bardzo trudne wydarzenia w swoim życiu.

 

Intronizacja w parafii i społeczności zambrowskiej

W dniu następnym, w obecności Biskupa, odbyła się podwójna uroczystość. Złożono akty intronizacyjne poszczególnych delegacji reprezentujących lokalne wspólnoty i kręgi, a także poświęcono organy, na których zagrali: Romuald Milewski i Romuald Greiss. Relacja z tej uroczystości dostępna jest w Telewizji Trwam, zadbano o wywiad z ks. Proboszczem i rekolekcjonistą.

Delegacje podchodziły kolejno przed Ołtarz do Obrazu Pana Jezusa Chrystusa i zobowiązywały się do świadectwa wiary w swoich środowiskach. Warto zaznaczyć, że kult Najświętszego Serca Jezusowego, który jest wyrazem uznania Królowania Syna Bożego nad wszystkim, zawsze spotykał się z agresją ze strony zakonu szatana. Dlatego nie mogą dziwić różne sytuacje i wypowiedzi, których i tu doświadczyliśmy. Nie może również dziwić nasza reakcja: powierzamy wszystkich zainteresowanych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy Maryi.

I już teraz zapowiadamy rozmowę o bardzo trudnym powołaniu…