Łk 6, 39-42

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział taką przypowieść: „Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela. Ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku», jeśli nie widzisz belki we własnym oku? Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata”.

Wyjmij belkę z własnego oka, a przejrzysz

Często lubimy oceniać innych ludzi. Wygłaszać, jak ktoś powinien się zachować, pouczać. A kim my jesteśmy, że mamy do tego prawo? Nauczycielami życia, wiary, moralności? Jeden jest tylko Nauczyciel – Jezus Chrystus. My jesteśmy jedynie Jego uczniami i od Niego mamy się uczyć, Jego naśladować. Obłuda niszczy właściwe patrzenie na drugiego człowieka, zafałszowuje jego ocenę, dlatego przede wszystkim to swoje niedoskonałości powinniśmy zauważać i nad nimi pracować. Stańmy więc w prawdzie i z miłością popatrzmy na bliźniego.

Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że pouczam innych, zamiast pomóc im spotkać się z Tobą.

 

Wysłuchajmy